aktiv-eiendomsmegling
Logo

– Det er kult å jobbe i et fremoverlent selskap som tør å si det, og som samtidig tilrettelegger for det.

Pål Melbye

Pål Melbye har over 20 års erfaring fra meglerbransjen. Nå trer han inn i rollen som salgssjef i Aktiv-kjeden, med målsetning om å videreutvikle gode, rådgivende meglere. 

Aktiv satser for vekst, og det nyeste tilskuddet til strategien heter Pål Melbye. Han går inn i rollen som salgssjef på kjedekontoret, og skal tilrettelegge for at Aktiv-megleren opplever et sømløst forhold mellom fag og salg. Med sin brede erfaring på feltet skal han jobbe tett opp mot daglige ledere ved de lokale kontorene.

– Dette er en ansettelse vi setter veldig høyt. Pål har tung erfaring og en kompetanse jeg vet vi har nytte av i Aktiv. Med Pål på laget skaper vi muligheter for videre vekst, og en videreutvikling av meglerne våre i hele Norge.

Det sier administrerende direktør i kjeden, Karsten Onsrud. Han og Melbye er tidligere kollegaer, og gjenforenes etter 20 år på hver sin kant av bransjen. Onsrud er overbevist om at den nye salgssjefen passer godt inn i Aktiv.

– Pål er en jordnær og dyktig megler, som er faglig sterk og dyktig på ledelse. Han har også den energien vi fra før av har i Aktiv.

Ønsker å spille på vinnerlaget

Eiendomsmegleren utvikler seg hver dag, i takt med en bransje med stadig nye spilleregler. Det er Melbye bevisst på. For 47-åringen fra Eidsvoll dreier det seg om at kundene, både selgere og kjøpere, ønsker mer enn at megleren bare et mellomledd mellom de to partene.

Denne utviklingen gjør at eiendomsmegleren er nødt til å rette fokuset mot hele kundereisen, og ikke bare det som handler om pris. Det fordrer en megler som er faglig kompetent og seriøs, samtidig som man ikke glemmer rollen som selger. Med det i mente er eidsvollingen overbevist om at han er kommet til riktig sted.

– Det blir utrolig spennende å ta fatt på arbeidet. Det er kult å jobbe i et fremoverlent selskap som tør å si det, og som samtidig tilrettelegger for det. Å være en del av et selskap med ambisjoner, det syns jeg er spennende, sier han.

Heldigvis for Pål er Aktiv bygget opp på en måte som fremmer muligheter for å utvikle seg som en eiendomsmeglerkjede, nasjonalt som lokalt.

– Aktiv har fra før av en meget kompetent fagavdeling. Det gjør det veldig mye enklere for meg å fokusere på å fremme salg til den enkelte megler der ute. Det er viktig for Aktiv-megleren å være en god rådgiver for både selger og kjøper, slik at kunden føler seg ivaretatt og kommer igjen ved neste anledning, sier han.

Kombinasjonen mellom standardiserte fagløsninger og gode salgspitcher kan være utslagsgivende for den beste megleropplevelsen.

– Den kompetansehevingen som fagavdelingen driver gir oss muligheter og et løfte om tillit og troverdighet knytta til boligsalg. Det er der vi ønsker å være, sier han videre.

En annen faktor som gjorde at Pål Melbye valgte Aktiv, er den uttalte ambisjonen om vekst.

– Jeg har sett på Aktiv fra utsiden, og er imponert av kulturen de har greid å etablere. Jeg er også tilhenger av å bygge lag, der vi spiller hverandre bedre hver dag. En god prestasjons- og salgskultur fører til slutt til en god vinnerkultur. Og det er alltid kult å være på vinnerlaget.


Stolt av bransjen

Selv om boligmarkedet jevnt over har hatt en solid oppsving det siste året, er det liten tvil om at året har vært annereledes. Restriksjoner, ny teknologi og en ny måte å gjennomføre visninger på har gjort at bransjen har måttet tåle store endringer som følge av pandemien. Det har påvirket eiendomsmegleren på godt og vondt, skal vi tro den nybakte salgssjefen.

– Bransjen har vært utrolig flink til å hive seg rundt. Vi har sett ny teknologi som lager bedre løsninger, samtidig som meglerne har gjort det de kan for å møte kundens behov. Jeg er stolt av hvordan bransjen har håndtert dette året, sier han.

Samtidig som pandemien har endret bransjen for alltid, er det også andre faktorer som gjør at megleren er nødt til å holde seg oppdatert på utviklingen. Endrede lovverk, som eiendomsmeglerloven og avhendingsloven, gjør at den faglige tyngden til eiendomsmegleren bare blir viktigere i tiden som kommer.

– Her må meglerne holde seg orientert, slik at de får overskudd til å drive både rådgivning og salg, sier han og får støtte av sjefen selv:

– Vi ønsker å ha den beste tjenesten for våre kunder. Det krever en kontinuerlig oppfølging av hele landets Aktiv-meglere. Med Pål på laget er jeg sikker på at vi er godt rustet for fremtiden, avslutter Onsrud.

Meld deg på vårt nyhetsbrev