aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Asker og Bærum

Gjeldende fra 01.01.2022

Provisjon
(minimum kr. 37 500,- / minimum andelsbolig kr. 34 900,-)
3,1% av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 1 400,-
TilretteleggingsgebyrKr. 12 500,-
Visning per stk.Fra Kr. 2 950,-
Oppgjørshonorar Kr. 7 500,-
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres direkte fra takstmann, pris
avhenger av medgått tid og type rapport
selger velger.
MarkedsføringspakkeKr. 16 900,-
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, Aktiv treff med finn, aktiveiendom.no,
Facebook, trykking av prospekter, vindusutstilling og annet salgsmateriell.
Inkl. i markedsføringspakke
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 860,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonVarierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 525,-
FotograferingIht. avtale
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev