aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Prosjektmegling Vestland

Gjeldende fra 01.05.2023

Provisjon
(minimum kr. 39 900,- / minimum andelsbolig kr. 34 900,-)
2,0 - 3,6% av salgssummen
Minimumsprovisjon kr. 49 990,-
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 2 700,-
TilretteleggingsgebyrKr. 14 900,-
Visning pr. stk.Fra kr. 2 500,-
OppgjørshonorarKr. 6 900,-
(+ kr. 500,- pr heftelse utover den første)
Andre mulige kostnader
TilstandsrapportFaktureres direkte fra takstmann.
Pris avhenger av medgått tid og type takst.
Markedsføringspakke
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no,
Facebook, trykking av prospekter,
vindusutstilling og annet salgsmateriell.
Kr. 19 900,-
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 250,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonPris varierer ut fra kommune og hvilken
informasjon som må innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 585,-
FotograferingIht. avtale
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.