Innhold

1. Befaring - vi kommer hjem til deg

Under en befaring kommer vi hjem til deg og går gjennom din bolig. Vår oppgave som megler er å kartlegge eiendommens muligheter, utfordringer og hvilken målgruppe eiendommen vil være spesielt interessant for. Vi finner ut hva som er viktig for deg når du skal selge, og tilpasser salgsprosessen etter dine behov.

Vi gjør:
 • Gir gode tips og råd til hvordan du kan øke verdien på din bolig
 • Estimerer en verdi basert på standard, størrelse, beliggenhet og markedsutvikling
 • Anbefaler en strategi for salget, sammen med en fremdriftsplan 
 • Presenterer et tilbud og går gjennom oppdragsavtalen

Du gjør:
 • Finner frem relevant dokumentasjon om eiendommen
 • Deltar på befaring sammen med megler

2. Vi klargjør din bolig for salg

Gode forberedelser er avgjørende for et godt salg. Det er viktig å få frem all relevant informasjon om eiendommen, i tillegg til å få boligen til å fremstå fra sin beste side.

Vi gjør:
 • Innhenter relevante og lovpålagte opplysninger
 • Avtaler tidspunkt med takstmann for takst/tilstandsrapport
 • Bestiller fotograf for å ta bilder 
 • Gir gode råd og tips om styling 
Du gjør:

3. Markedsføring - hvordan vi presenterer din bolig

Ditt hjem fortjener å bli presentert på den beste måten. Siden hver bolig er unik, tilpasser vi alltid markedsføringen til din bolig. Vi har erfaring og lokalkunnskap om hvordan eiendommen din skal markedsføres for å finne den rette kjøperen: Hvem er i målgruppen, hvordan vi skal nå dem, og hva vi skal fokusere på.

Vi gjør: 
 • Utarbeider salgsoppgave og annonser 
 • Bestiller annonseplass i relevante medier

Du gjør:
 • Godkjenner markedsføringsmateriell 
 • Deler annonsen din i sosiale medier

4. Visning - kjøperne kommer hjem til deg

Visningen er den viktigste delen av markedsføringen. Her legges grunnlaget for budrunden, og en godt gjennomført visning er avgjørende for et godt salg. Vi viser deg hvordan du bør klargjøre boligen for visning, slik at interessentene får et best mulig førsteinntrykk.

Vi gjør:
 • Gir deg råd og tips om hvordan boligen bør fremstå
 • Forteller hva som skal skje på visning
 • Følger opp alle interessenter i forkant av visningen og sørger for at de kommer godt forberedt
 • Gjennomfører visning av din bolig
 • Registrerer alle interessenter
Du gjør:
Budgivning dame med mobil

5. Budrunden er i gang

Vårt mål er å skape en gunstig konkurranse, slik at du oppnår best mulig pris for din bolig. Når bud er mottatt, sørger vi for å holde deg og dine budgivere løpende orientert underveis i prosessen, med både informasjon og veiledning.

Vi gjør:
 • Kontakter alle interessenter
 • Følger opp personlig gjennom hele budprosessen
 • Tar imot alle bud og administrerer disse
 • Sender deg en SMS hver gang det har kommet inn et nytt bud
 • Avklarer forbehold og eventuelle uklarheter før aksept
Du gjør:
 • Er tilgjengelig på telefon
 • Venter i spenning...
Fornøyde kunder

6. Kontraktsmøte - salget er i boks!

Gratulerer! Nå er budrunden over, og det er tid for kontraktsmøte. Kjøpekontrakten oppsummerer det partene har blitt enige om, og regulerer avtaleforholdet mellom kjøper og selger. Før kontraktsmøtet får du og kjøper tilsendt akseptbrev og kontraktsutkast. Under kontraktsmøtet går vi gjennom kontrakten og prosessen videre.

Vi gjør:
 • Avtaler møtetidspunkt med kjøper og selger
 • Sender ut akseptbrev og kontraktutkast

Du gjør:
 • Leser gjennom kontraktutkastet
 • Tar med gyldig legitimasjon
 • Signerer kontrakt sammen med kjøper
flytte bolig

7. Overtakelse - tid for å flytte ut

En godt forberedt overtakelse gir det beste resultatet hver gang. Vår oppgave er å gjøre den både trygg og effektiv. Vi ringer både kjøper og selger i forkant, og går gjennom hva som skal skje. Kjøper har allerede fått mye informasjon om eiendommen, men det er også viktig at du informerer om praktiske ting kjøperen burde vite om. Er det spørsmål underveis, som man ikke har svaret på: Noteres dette ned. Vi er behjelpelig med å oppklare eventuelle uklarheter.

Vi gjør:
 • Kontrollerer at kjøpesum er innbetalt på klientkonto
 • Kontakter kjøper og selger og går gjennom hva som skal skje på overtagelsen

Du gjør:
 • Går igjennom boligen, sjekker rengjøring og leser av strøm
 • Informerer om praktiske ting kjøper bør vite om 
 • Fyller ut overtakelsesprotokollen og overleverer nøkler
 • Last ned tilbehørsliste
salgsprosessen

8. Oppgjør og tinglysning

Du sender overtakelsesprotokollen til oss så snart som mulig, og prosessen med tinglysning og oppgjør igangsettes. Når kjøper er registrert som eier, utbetales oppgjøret. 
I etterkant sender vi ut en kundeundersøkelse for å få mer informasjon om hvordan vi kan bli bedre. Den håper vi du tar deg tid til å fylle ut, din tilbakemelding er verdifull for oss! 

Vi gjør:
 • Foretar oppgjør i henhold til oppgjørsskjema
 • Sender deg vår kundeundersøkelse på mail 

Du gjør:

 • Puster ut og gleder deg over en avsluttet prosess
 • Forteller oss hvor fornøyd du er
 • Fyller ut vår kundeundersøkelse og anmelder på Facebook