Innhold

Vurderer du å selge din bolig?

Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg for å avtale en verdivurdering.

Vennligst fyll ut navn
Vennligst fyll ut adresse
Vennligst skriv inn et gyldig postnummer
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer eller e-postadresse

Hvorfor velger boligselgere Aktiv?

Å selge bolig er et viktig steg i prosessen med å bytte bolig.

Rådgivning - boligsalg

Rådgivning gjennom hele prosessen

Vi i Aktiv er ikke bare eiendomsmeglere - vi er dine rådgivere gjennom salgsprosessen. Dette innebærer at vi alltid vil gi deg rådene som vi mener vil skaffe deg den riktige kjøperen.
kundebehov - familie

Dine behov er vårt fokus

Alle boligbytter er forskjellige. Vi har alle ulike forutsetninger, behov, planer og drømmer. Vi i Aktiv er ydmyke og glade for at vi får ta del i de vendepunktene som et boligbytte representerer. Enten disse vendepunktene er store eller små.

Salgsprosessen - steg for steg

befaring

1. Befaring 

Vi kommer hjem til deg og går gjennom din bolig. Vår oppgave er å kartlegge eiendommens muligheter, utfordringer og hvilken målgruppe eiendommen vil være spesielt interessant for. 

Vi gjør:
 • Gir gode tips og råd til hvordan du kan øke verdien på din bolig
 • Estimerer en verdi basert på standard, størrelse, beliggenhet og markedsutvikling
 • Anbefaler en strategi for salget, sammen med en fremdriftsplan 
 • Presenterer et tilbud og går gjennom oppdragsavtalen

Du gjør:
 • Finner frem relevant dokumentasjon om eiendommen
 • Deltar på befaring sammen med megler
visning - stue

2. Klargjøring av boligen

Gode forberedelser er avgjørende for et godt salg. Det er viktig å få frem all relevant informasjon om eiendommen, i tillegg til å få boligen til å fremstå fra sin beste side.

Vi gjør:
 • Innhenter relevante og lovpålagte opplysninger
 • Avtaler tidspunkt med takstmann for takst/tilstandsrapport
 • Bestiller fotograf for å ta bilder 
 • Gir gode råd og tips om styling 
Du gjør:
Visning

4. Visning

Her legges grunnlaget for budrunden, og en godt gjennomført visning er avgjørende for et godt salg. Vi viser deg hvordan du bør klargjøre boligen for visning, slik at førsteinntrykket blir best mulig.

Vi gjør:
 • Gir deg råd og tips om hvordan boligen bør fremstå
 • Forteller hva som skal skje på visning
 • Følger opp alle interessenter i forkant av visningen og sørger for at de kommer godt forberedt
 • Gjennomfører visning av din bolig
 • Registrerer alle interessenter
Du gjør:
Budgivning dame med mobil

5. Budrunden er i gang

Vårt mål er å skape en gunstig konkurranse, slik at du oppnår best mulig pris for din bolig. Når bud er mottatt, sørger vi for å holde deg og dine budgivere løpende orientert underveis i prosessen, med både informasjon og veiledning.

Vi gjør:
 • Kontakter alle interessenter
 • Følger opp personlig gjennom hele budprosessen
 • Tar imot alle bud og administrerer disse
 • Sender deg en SMS hver gang det har kommet inn et nytt bud
 • Avklarer forbehold og eventuelle uklarheter før aksept
Du gjør:
 • Er tilgjengelig på telefon
 • Venter i spenning...
flytte bolig

7. Overtakelse

En godt forberedt overtakelse gir det beste resultatet hver gang. Vår oppgave er å gjøre den både trygg og effektiv. Vi ringer både kjøper og selger i forkant, og går gjennom hva som skal skje. Vi er behjelpelig med å oppklare eventuelle uklarheter.

Vi gjør:
 • Kontrollerer at kjøpesum er innbetalt på klientkonto
 • Kontakter kjøper og selger og går gjennom hva som skal skje på overtagelsen

Du gjør:
 • Går igjennom boligen, sjekker rengjøring og leser av strøm
 • Informerer om praktiske ting kjøper bør vite om 
 • Fyller ut overtakelsesprotokollen og overleverer nøkler
 • Last ned tilbehørsliste
salgsprosessen

8. Oppgjør og tinglysning

Du sender overtakelsesprotokollen til oss så snart som mulig, og prosessen med tinglysning og oppgjør igangsettes. Når kjøper er registrert som eier, utbetales oppgjøret. 
I etterkant sender vi ut en kundeundersøkelse for å få informasjon om hvordan vi kan bli bedre. Din tilbakemelding er verdifull for oss! 

Vi gjør:
 • Foretar oppgjør i henhold til oppgjørsskjema
 • Sender deg vår kundeundersøkelse på mail 

Du gjør:

 • Puster ut og gleder deg over en avsluttet prosess
 • Forteller oss hvor fornøyd du er
 • Fyller ut vår kundeundersøkelse og anmelder på Facebook

Vurderer du å selge din bolig?

Fyll ut skjemaet på toppen av siden, så kontakter vi deg for å avtale en verdivurdering!