1. Befaring 

1. Befaring 

Vi kommer hjem til deg og går gjennom din bolig. Vår oppgave er å kartlegge eiendommens muligheter og utfordringer.

Les mer

2. Klargjøring av boligen

2. Klargjøring av boligen

Gode forberedelser er også helt avgjørende for et godt salg. All relevant informasjon om eiendommen din må komme frem. 

Les mer
4. Visning

4. Visning

Her legges grunnlaget for budrunden, og en godt gjennomført visning er avgjørende for et godt salg.

Les mer
5. Budrunden er i gang

5. Budrunden er i gang

Vårt mål er å skape en gunstig konkurranse, slik at du oppnår best mulig pris for din bolig. Når bud er mottatt, sørger vi for å holde deg og dine budgivere orientert underveis. 

Les mer

7. Overtakelse

7. Overtakelse

En godt forberedt overtakelse gir det beste resultatet hver gang. Vår oppgave er å gjøre den trygg og effektiv. Vi ringer kjøper og selger i forkant, og går gjennom hva som skal skje.

Les mer
8. Oppgjør og tinglysning

8. Oppgjør og tinglysning

Du sender overtakelsesprotokollen til oss så snart som mulig, og prosessen med tinglysning og oppgjør igangsettes.

Les mer