Aktiv vokser og styrker laget!

Aktiv Eiendomsmegling har styrket sin fagavdeling med Margrethe Røse Solli som nå har valgt Aktiv som sin arbeidsplass. Hun har en sterk faglig og praktisk bakgrunn etter å ha jobbet 30 år i bransjen, først som eiendomsmegler og de siste 12 årene i NEF sin fagavdeling.  Administrerende direktør Karsten Onsrud ser på ansettelsen som en viktig faktor i fortsettelsen av arbeidet med å nå Aktiv sine mål. Aktiv Eiendomsmegling kjennetegnes bl.a. av meglere med høy faglig kompetanse og da er det helt avgjørende å ha en sterk fagavdeling.

Margrethe har hatt sin første arbeidsdag som fagsjef hos Aktiv og sier følgende om hvorfor hun valgte Aktiv som min neste arbeidsplass:   

"Etter å vært i Norges Eiendomsmeglerforbund i vel 12 år og jobbet for meglerbransjen på en mer overordnet måte, hadde jeg et ønske om å komme tettere på meglerhverdagen igjen samtidig som jeg fortsatt ønsker å ha fokus på det juridiske og meglerfaglige.

Når det nå bød seg en mulighet i Aktiv Eiendomsmegling, synes jeg Aktiv sine verdier og profil stemmer godt overens med hva jeg forventer av en meglerkjede. Aktiv er offensive og i god vekst - det er veldig spennende.

Jeg har et ønske og mål om å ha en morsom arbeidshverdag, og gleder jeg meg til jobbe sammen med den flotte gjengen på kjedekontoret. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med alle rundt om på kontorene i Norge og at vi sammen skal jobbe for å oppfylle Aktiv sin visjon om Norges mest fornøyde kunder."

Vi ønsker Margrethe velkommen til oss og gleder oss til å ha henne på laget i vårt arbeid med å nå Aktiv sine mål.