Boligkjøpregister - avregistrering

Det har oppstått en feil: Det er ikke angitt noen id for varslingen som skal slettes og sletting kan dermed ikke gjennomføres.