aktiv-eiendomsmegling
20.12.2023

Dette bør du vite om de nye arealbegrepene

Fra 1. januar vil du ikke lenger møte begreper som P-rom og S-rom i tilstandsrapporter og boligannonser. Fra nyåret av skal bruksareal deles opp i nye kategorier.

.

.

Derfor utgår begrepene

Har du lest gjennom et par tilstandsrapporter i ditt liv, har du sannsynligvis møtt på begrepene BRA og P-rom, kanskje også S-rom. Nå fases begrepene ut, og skal fra 1. januar ikke lenger brukes i tilstandsrapporter. Inn kommer en rekke nye begreper som skal tas i bruk.

Margrethe Røse Solli, kvalitetssjef og advokat MNA i Aktiv Eiendomsmegling, forklarer at formålet med endringen er å samordne bruk av arealbegreper i hele bygg, anleggs- og eiendomsnæringen.

– Formålet med endringen er å samordne bruk av arealbegreper i hele bygg, anleggs- og eiendomsnæringen.

Margrethe Røse Solli

Margrethe Røse Solli

Kvalitetssjef og advokat MNA, Aktiv Eiendomsmegling

Fra 1. januar 2024 vil bruksareal deles opp i disse kategoriene: 

BRA-i: står for internt bruksareal og omfatter alt areal som finnes inne i boenheten. Der boder, kott og garderober tidligere har blitt omtalt som sekundærrom (S-rom), inngår disse nå i det totale, interne bruksarealet, på lik linje med for eksempel stue og bad.

BRA-e: står for eksternt bruksareal. Begrepet brukes derfor om alle rom som ligger utenfor boenheten, men som likevel tilhører den. Dette kan for eksempel være garasje, utvendige boder eller andre rom som har adkomst utenfra eller fra fellesområde. 

BRA-b: bruksarealet av innglasset balkong, veranda eller altan, som er tilknyttet boenheten.

BRA: er summen av BRA-i, BRA-e og BRA-b, og viser det totale bruksarealet i boenheten.

TBA: arealet av terrasser og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. I TBA inngår også åpen veranda og altan.

I tillegg kommer det også to nye arealbegreper som skal omfatte ikke-måleverdige gulvarealer på grunn av skråtak og lav himlingshøyde:

ALH: omfatter areal med lav himlingshøyde. Arealet måles på samme måte som annet bruksareal, men det ses bort fra kravet til himlingshøyde.

GUA: omfatter gulvareal med lav himlingshøyde. Det er med andre ord snakk om gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av lav himlingshøyde. BRA og ALH kan summeres og samlet kalles GUA (gulvareal). 

ALH og GUA skal alltid stå sammen med korrekt målt BRA, aldri alene.

Hva betyr endringene for deg?

Der man tidligere var mest opptatt av BRA og P-rom, erstattes disse nå av en ny BRA, som omfatter både BRA-i, BRA-e og BRA-b. Uansett om du eier en bolig eller om du har tenkt å kjøpe eller selge, vil du verken miste eller få areal av den nye ordningen, forklarer Solli, og utdyper: 

– Arealflaten er den samme, men hvordan arealet innenfor de nye begrepene fordeles vil bli endret. Slik vil en tilstandsrapport skrevet før 1. januar se annerledes ut enn de som blir skrevet etter 1. januar.

Dersom du har en tilstandsrapport på boligen din som er laget før 1. januar 2024, vil denne være gyldig frem til 30.06.2024, forutsatt at den er under et år gammel. Etter dette må du en bygningssakkyndig måle opp boligen på ny, og fordele arealet etter de nye begrepene. Det kan være hensiktsmessig å fornye tilstandsrapporten også før dette slik at boligen kan markedsføres med nye arealbegreper, men det er ikke et krav. 

Spør hvis du er i tvil

Alt nytt kan virke komplisert, sier Solli, men du vil fort nok bli vant til de nye arealbegrepene. For deg som skal kjøpe eller selge bolig etter endringen trer i kraft, kan det være greit å bruke faktaboksen over som hjelpemiddel når du skal lese salgsoppgaver.

– En god regel er å alltid lese salgsoppgaven nøye. Hvis det er noe du ikke forstår, er det lurt å spørre megler. Megleren er her for å hjelpe deg, og ingen spørsmål er dumme, understreker Solli.