aktiv-eiendomsmegling

Skal du selge bolig?

Kjøp og salg av eiendom er for de fleste av oss den største økonomiske transaksjonen vi gjør i livet. Våre lokalkjente meglere sørger for at prosessen gjennomføres på en trygg og effektiv måte, med mål om gode resultater for både deg og kjøper.  

Et hjem er mer
enn vegger
og tak

Våre meglere jobber for å få frem hele verdien av din bolig og finne den ene kjøperen som har vilje og evne til å betale maksimalt av det boligen er verdt.

Slik foregår salgsprosessen

Steg 1: Befaring
På befaring går dere nøye gjennom eiendommen. Megler kartlegger muligheter, utfordringer og hvilken målgruppe eiendommen vil være interessant for. Deretter tilpasses salgsprosessen etter dine behov, og megler presenterer fremdriftsplan og anbefalt strategi for salget. 

Steg 2: Tilrettelegging 
Megler innhenter alle relevante og lovpålagte opplysninger. På bakgrunn av informasjon fra eier, takstmann og meglers innhenting av opplysninger, utarbeides salgsoppgaven. 

Steg 3: Markedsføring
Hver eiendom er unik, og vi tilpasser alltid markedsføringen etter boligen din. Våre meglere har erfaring og lokalkunnskap til å gi deg råd og veiledning om hvordan din bolig bør markedsføres for å få flest mulig på visning. 

Aktiv Treff med FINN 
Vi samarbeider med FINN om det beste og smarteste produktet for deg som boligselger. Gjennom Aktiv Treff med FINN når vi mange hundre nye interessenter, som vi vet er ute etter din bolig, men som av en eller annen grunn ikke har rukket å se den på FINN enda.

Steg 4: Visning
En vel gjennomført visning er avgjørende for et godt salg. Vi veileder deg i hvordan du bør klargjøre boligen slik at interessentene får et best mulig førsteinntrykk. Megler setter ut visningsskilt og samler aktuelle besøkende i en liste med potensielle kjøpere.

Steg 5: Budrunde 
Etter siste visning ringer megler, så langt det er mulig, alle på visningslisten for å kartlegge hvorvidt boligen er aktuell for interessenten slik at budrunden kan starte. Når bud er mottatt, holder megler deg og dine budgivere løpende informert underveis i prosessen. 

Steg 6: Kontrakt
Kjøpekontrakten regulerer avtaleforholdet mellom kjøper og selger. Når denne og ev. nødvendige hjemmelsdokumenter er signert i kontraktsmøte vil megler forberede overlevering av eiendommen.

Steg 7: Overtakelse
På overtakelsesdagen møtes selger og kjøper for å gjennomgå eiendommen, avlese strømmåler, vannmåler, kontrollere rydding og rengjøring m.m. Når overtakelsesprotokollen er underskrevet er kjøper formelt eier av eiendommen og selger har krav på å få utbetalt kjøpesum så snart eiendommen er overskjøtet til ny eier.

Steg 8: Oppgjør
Selger sender overtakelsesprotokollen til megler, som starter prosessen med tinglysning og oppgjør. Når hjemmelen til eiendommen er registrert på kjøper, vil megler innfri selgers ev. panteheftelser, kommunale avgifter, fellesutgifter, m.m.

Klar for å komme i gang?

Våre meglere hjelper deg gjennom hele prosessen.


Meld deg på vårt nyhetsbrev