aktiv-eiendomsmegling
08.09.2022

Oslo er en delt by

Oslofolk flest er villig til å flytte til en annen bydel, men nesten ingen i vest vil flytte til øst – og få i øst vil flytte til vest.

.

.

Det forteller de ferske tallene fra undersøkelsen Oslopulsen, som viser hvor folk kan tenke seg å flytte innad i Oslo.

De som bor vest i Oslo mener bydelene Grorud, Søndre Nordstrand, og Stovner er minst aktuelle å flytte til, mens de som bør sør og øst i Oslo oppgir at bydelene Vestre Aker, Ullern og Nordre Aker er minst aktuelle å flytte til.

Oslo er ikke ett boligmarked, men en delt by med sterk identitet knyttet til hvor i byen man bor.

Karsten Onsrud

Karsten Onsrud

Administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling

En delt by

Det er stor mobilitet i boligmarkedet i Oslo. 62 prosent av Oslos befolkning er villig til å bo i andre bydeler enn den de bor i nå. Flertallet av unge voksne uten barn, 73 prosent, kan godt tenke seg bo i en annen bydel, mens bare 43 prosent av pensjonister og ikke-yrkesaktive voksne uten hjemmeboende barn er villige til å flytte utenfor bydelsgrensen.

Folk flytter gjerne mellom bydeler, men krysser sjelden skillelinjen mellom øst og vest. Dette har blant annet sosioøkonomiske forklaringer. Men Oslopulsen forteller også at dette handler om image og oppfatninger.

– For eksempel er det ingen tvil om at man får mer bolig for penger øst i byen. Likevel er det få av de som i dag bor i vest som sier det er aktuelt å flytte dit, sier Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling.

Her vil Oslofolk bosette seg

  • I sør/øst: Her er det mest aktuelt å flytte til bydelene Nordstrand (39 prosent), Østensjø (37 prosent), Gamle Oslo (20 prosent), mens minst aktuelt er Vestre Aker (3 prosent), Ullern (4 prosent) og Nordre Aker (5 prosent).
  • I vest: Her er det Frogner (57 prosent), Ullern (41 prosent) og Vestre Aker (35 prosent) som er mest aktuelle å flytte til, mens minst aktuelt er Grorud, Søndre Nordstrand og Stovner. Ingen som bor i vest, har svart at det er aktuelt å flytte til disse bydelene.
  • I sentrum/nord: Her er de mest aktuelle bydelene å flytte til Sagene (42 prosent), St.Hanshaugen (40 prosent) og Grünerløkka (3 prosent), mens færrest sier det er aktuelt å flytte til Alna (2 prosent), Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand (alle 3 prosent).


Undersøkelsen Oslopulsen er gjennomført av analyseselskapet YouGov på vegne av Aktiv Eiendomsmegling. Den ble gjennomført i april 2022 av 502 respondenter.

Unik innsikt i Oslo-markedet

Som et tillegg til den tradisjonelle boligstatistikken, gir undersøkelsen Oslopulsen mer dyptgående innsikt i hva kjøpere og selgere i Oslo er opptatt av og hvor de ønsker å bosette seg.

– Innsikten fra undersøkelsen er verdifull for de som er aktive i og ønsker å forstå boligmarkedet, og den vil bidra med verdifull kunnskap i vår rådgivning. 

Videre bekrefter tallene fra undersøkelsen det eiendomsmeglerne stadig opplever og viser tydelig at oslofolk er villig til å flytte, men ikke så langt.

– En viktig grunn til at vi vil kjøpe bolig i samme område som vi allerede bor i handler nok blant annet om hvor vi ønsker å slå røtter og etablere oss med barn i skole og barnehage. Identitet er sterkt knyttet til sted og geografi, og det får vi bekreftet i undersøkelsen, avslutter Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling.