aktiv-eiendomsmegling
17.12.2021

Slik påvirkes barn av flytting

Flytting kan oppleves både skummelt og spennende for barn. Noen gleder seg, og andre gruer seg. Med disse rådene kan du som forelder gjøre flytteprosessen lettere for barnet.

.

.

Barn har ikke de samme forutsetningene for å håndtere omveltende endringer som voksne. De er i mye større grad avhengig av andre for å forstå årsakssammenhenger, og de vil ofte trenge hjelp av trygge voksne til å regulere sine egne følelser og reaksjoner.

– I en flytteprosess er det først og fremst trygge, tålmodige og forståelsesfulle omsorgsgivere barnet trenger.

Heidi Wittrup Djup

Heidi Wittrup Djup

Psykologspesialist ved Klinikk for krisepsykologi og medlem av SOS-barnebyers fagråd.

Barn reagerer forskjellig

Hvordan barn og unge reagerer på å flytte avhenger av hvilke omstendigheter som ligger til grunn for flyttingen, hva de flytter bort fra - og hva de flytter til. I tillegg har barnets alder en betydning, og ikke minst hvordan familien har det sammen i prosessen. 

– For mange barn oppleves flytting veldig positivt. Det kan være fordi familien har planlagt og gledet seg til å flytte lenge, eller fordi det for barnets del innebærer å komme nærmere venner, skole og til et område som er mer tilrettelagt for deres utfoldelse, forteller Djup.  

På motsatt side finnes også barn som må flytte på grunn av økonomiske vansker, kriser eller ulike belastninger som har rammet familien. I disse tilfellene kan flyttingen innebære tap av venner, trygge omgivelser og det som så langt har vært betydningsfullt i barnets hverdag, hvilket kan være ekstra vanskelig for barnet. 

– Enhver overgang kan utløse følelser som savn og lengsel, samt ulike reaksjoner hos barnet. Derfor er det viktig at voksne er tilgjengelig med forståelse, støtte og nærhet, forklarer Djup.  

Viktig med åpen og ærlig dialog

Barn trenger tid til å forberede seg på flytting, og bør involveres tidlig i prosessen. Det er viktig å være ærlig med barna, og tilpasse informasjonen til deres alder og modenhetsnivå. 

– For eldre barn kan flytting som innebærer tap av relasjoner, skolebytte og stor avstand til dem de opplever å høre til hos, være veldig vondt. Dette må møtes med omtanke, og det bør også tilrettelegges for at de får nok tid til å forberede seg sammen med vennene, og gis mulighet til å opprettholde kontakt i tiden etter flyttingen, utdyper Djup.  

La barna bidra 

Å gi barna mulighet til å medvirke i flytteprosessen kan gi positive utfall. For eksempel kan det å gjøre seg kjent i det nye området i forkant av selve flyttingen bidra til at barna danner seg bilder av den nye hverdagen og livssituasjonen som venter dem.

– Dersom de selv pakker personlige eiendeler ned og opp igjen, vil det også bygges en bro mellom det som var og det som skal komme. På den måten vil man også unngå at barnet misforstår og tror at alle tingene deres «forsvinner» i prosessen, tipser Djup.  

De litt eldre barna kan også ha glede av å medvirke i selve flytteprosessen. Kanskje ønsker de å sette sitt preg på det nye hjemmet ved å male sitt eget rom? 

– Det er viktig å huske på at de aller fleste barn og unge håndterer det å flytte veldig fint. Vi må ikke glemme at det ligger nye muligheter, læring og vekst i slike endringer, påpeker Djup. 

SOS-barnebyers solsikkeaksjon

Akkurat som et lite solsikkefrø trenger næring og solas kjærlighet for å gro og blomstre, trenger barn god omsorg for å utvikle sine iboende evner. Likevel er dagens virkelighet at hvert tiende barn i verden lever uten den omsorgen, beskyttelsen og oppfølgingen de så inderlig trenger og har rett på. 

I mai gjennomføres Solsikkeaksjonen. Aksjonens hovedbudskap er at barn trenger omsorg og trygghet for å utvikle seg og sitt potensiale. Vi har alle mulighet til å påvirke dette, både i eget lokalsamfunn og verden over. Ved å så solsikkefrø, plante dem ut og farge Norge gult, bidrar man til å skape oppmerksomhet rundt SOS-barnebyers arbeid, slik at flere engasjerer seg for en bærekraftig framtid der ingen barn eller familier står alene.

Som hovedsamarbeidspartner for SOS-Barnebyer donerer Aktiv 100 kroner av hvert boligsalg til organisasjonen. Samarbeidet har siden 2016 gitt mer enn 2 500 barn muligheten til å vokse opp i et trygt og godt hjem med bedre fremtidsmuligheter.

Les mer om Solsikkeaksjonen her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev