aktiv-eiendomsmegling
13.05.2024

Vannskade på boligen? Disse 6 trinnene bør du følge

Har du først fått vannskade på boligen din, er det én ting som gjelder: Å handle raskt. Her er derfor en handlingsplan du kan ta i bruk hvis ulykken skulle inntreffe. 

.

.

1. Gjør strakstiltak for å begrense skaden

Er det noe som helst du kan gjøre for å stanse skadeutviklingen eller begrense den, er dette det første du bør gjøre. De fleste vannskader skyldes rørlekkasjer, og er det en slik skade du er ute for, bør du stenge hovedkranen umiddelbart for å stanse vanntilførselen. Det er også lurt å skru av sikringer i skaderammede etasjer.

2. Ring etter hjelp og informer forsikringsselskapet

Informer forsikringsselskapet ditt om skaden så tidlig som mulig. Det sikrer ikke bare at du får hjelp raskest mulig, men er også med på å styrke forsikringssaken din. Ring eller send inn en skademelding digitalt, og forsikringsselskapet vil sende over en takstmann når de kan. Hvis skaden på boligen din skyldes ekstremvær, må du sannsynligvis smøre deg med noe mer tålmodighet enn ellers.  


Dersom skadeårsaken vedvarer, for eksempel fordi vannet ikke slutter å renne, gjør du lurt i å ringe en rørlegger eller annen relevant hjelp for å få det til å stanse. Utover dette trenger du ikke å kontakte håndverkere for utbedring før takstmannen har kommet på befaring.

Les også: Slik forbereder du boligen på ekstremvær.

3. Redd det du kan

Løft eventuelle eiendeler opp av vannet og til et trygt og tørt sted, og prøv å fjerne og tørke opp vann. Har du fått lekkasje i taket bør du få fanget opp vannet i bøtter og kar, og det kan være lurt å dekke det utvendige takområdet med presenning, hvis du klarer å lokalisere hvor lekkasjen kommer fra.

4. Husk å dokumentere skaden 

Samtidig som du utfører alle stegene ovenfor bør du løpende dokumentere skaden. Ta bilder og videoer, slik at du har solid dokumentasjon å vise til forsikringsselskapet. 

5. Få forsikringsrepresentant på besøk

Når takstmann kommer vil hen utføre en skadetakst ved å undersøke årsak, konsekvenser og behov for utbedring. I tillegg vil du settes i kontakt med forsikringsselskapets håndverkere som kan bistå med sanering og reparasjon. 

6. Sanering og utbedring

Sanering ved vannskade betyr at vann og fukt fjernes ved hjelp av pumper og avfuktere. For å fjerne all fukten kan det være behov for å rive opp gulv og åpne vegger. Det er viktig at arbeidet blir gjort grundig slik at fukt ikke blir værende og danner grobunn for råte- og muggsopp.  

Her er det tre fremgangsmåter for utbedring som kan være aktuelle:

  • Du kan velge å overlate alt til forsikringsselskapets håndverker, såkalt “styrt utbedring”. Da blir håndverker bestilt og betalt av forsikringsselskapet direkte. 
  • Du kan velge å få et kontantoppgjør som er erstatningen minus egenandelen. Denne summen kan du så bruke til å betale håndverkere eller du kan gjøre jobben selv.
  • Du kan velge en kombinasjon av de to over. I så fall burde dette avklares med forsikringsselskapet.


Andre boligskader

Dersom du oppdager fukt- og råteskader, er det vanligvis ingen umiddelbar fare for forverring ettersom dette er boligskader som utvikler seg over lengre tid. Det medfører dessverre også en reell sjanse for at de ikke dekkes av forsikringen, som vanligvis dekker plutselige skader. Dette vil selvsagt avhenge mye av hva slags dekning du har og selve skaden.

Spørsmål og svar om vannskader på bolig

Hvordan kan man best forebygge vannskader på boligen for å unngå behovet for å følge disse trinnene i første omgang?

Det er flere tiltak du kan implementere for å forebygge vannskader på boligen din. Det er blant annet lurt å regelmessig inspisere rørsystemer og apparater som kan forårsake lekkasjer, for eksempel vannrør, kraner, oppvaskmaskiner og vaskemaskiner. Det er også fornuftig å sørge for tilstrekkelig isolasjon av rør for å hindre frostskader om vinteren. Videre kan du installere vannalarm eller lekkasjesensorer som varsler ved vannlekkasjer, og det anbefales å ha en handlingsplan – som den over – i tilfelle en vannskade skulle oppstå. 

Hvilke typer vannskader er vanligvis dekket av standard boligforsikringer, og hvilke kan kreve tilleggsdekning?

Standard boligforsikringer dekker vanligvis plutselige og uforutsette vannskader forårsaket av for eksempel rørbrudd eller oversvømmelse fra eksterne kilder som styrtregn. Merk imidlertid at dekningen kan variere mellom de ulike forsikringsselskapene, og det kan i noen tilfeller være behov for tilleggsdekning for å sikre full beskyttelse. Vannskader som skyldes manglende vedlikehold eller gradvis skadeutvikling over tid, for eksempel råteskader, kan være unntatt fra standard dekning og kreve spesifikke tillegg.

Hva er de vanligste årsakene til vannskader på boliger, og hva kan man gjøre for å redusere risikoen for disse årsakene?

De vanligste årsakene til vannskader på boliger er rørbrudd, lekkasjer fra tak eller vinduer, oversvømmelse som følge av kraftig regn eller flom, samt feil bruk eller feilinstallasjon av vannbaserte apparater. For å redusere risikoen for slike skader bør du regelmessig vedlikeholde rørsystemer og tak, sørge for tilstrekkelig drenering rundt boligen, og være oppmerksom på potensielle risikoområder, som kjellere og loft, som er utsatt for fuktighet. Det er også viktig å løse eventuelle problemer eller lekkasjer så snart de oppdages for å forhindre større skader.