aktiv-eiendomsmegling
17.10.2022

Dette er viktigst for Oslofolk på boligjakt

Undersøkelsen Oslopulsen viser en voksende trend blant boligkjøpere i hovedstaden.

.

.

Energieffektive boliger er viktig for Oslofolk på boligjakt.

I takt med strømkrise og byutvikling oppstår det nye behov i boligmarkedet. I undersøkelsen Oslopulsen har vi tatt pulsen på hva boligkjøpere er mest opptatt av når de skal investere i en bolig.

Trenden viser en høy etterspørsel etter energieffektive boliger og trygg sykkelparkering. Karsten Onsrud, administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, forteller at undersøkelsen gjenspeiler det meglerne opplever i felt. 

Spørsmål knyttet til strømforbruk og energikostnader er et tilbakevendende tema på visning. I tillegg får vi stadig spørsmål om boligen har tilgang til egen sykkelparkering med lås eller egnet oppbevaring.

Karsten Onsrud

Karsten Onsrud

Administrerende direktør

Strømpriskrisen endrer markedet

Tall fra Oslopulsen viser at strømpriser er det tredje viktigste ved boligkjøp. Hele 64 prosent av Oslos befolkning mener at en bolig med lave energikostnader er viktig ved kjøp av bolig.  

Onsrud forteller at det merkes godt at kjøpernes preferanser påvirkes av samfunnsutviklingen.

– Vi merker tydelig at strømpriskrisen har endret boligkjøpernes kriterier, og vi får ofte spørsmål om energikostnader fra folk på visning, sier han.

Det er kun kort avstand til kollektivtrafikk og lave felleskostnader som slår lave energikostnader når Oslofolk får spørsmålet om hva som er viktig ved kjøp av bolig.

Energimerking og energikvaliteten på boligen er noe markedet er opptatt av om dagen. Merkingen består av en fargekode, som forteller hvor miljøvennlig oppvarmingen er, og en bokstav, som sier hvor energieffektiv boligen er.

70 prosent av de som tjener under 300 000 kroner i året opplyser at energieffektivitet er svært viktig ved valg av bolig. Energeffektivitet og lave energikostnader er også viktigere i vest enn i resten av Oslo. 71 prosent av folk i vest sier at dette er sentralt ved valg av bolig kontra 61 prosent av folk bosatt øst i Oslo. 

– Energieffektive boliger vil trolig bli viktigere og viktigere i boligmarkedet i årene som kommer, sier Onsrud.

Les også: Oslo er en delt by.

Voksende sykkelbruk i Oslo

Tall fra Oslopulsen viser at over 4 av 10 vil ha bolig med trygg sykkelparkering. Onsrud mener forklaringen er tredelt og kan spores til byutviklingen, sykler i høy prisklasse og tyveri. 

– Oslo har blitt mer tilrettelagt for sykkel, og interessen for sykkelbruk er voksende. Det merker vi godt når folk ser på boliger også, sier Onsrud. 

Sykkeltrafikken i Oslo øker, og stadig flere tar sykkelen fatt som transportmiddel i hverdagen. Med den voksende trenden, har mange også skaffet seg større og dyrere sykkel.

– Folk bruker både fem- og sekssifrede beløp på tohjulingen og vil sikre sykkelen best mulig fra tyveri, sier han. 

12 000 sykler er blitt meldt stjålet i Oslo siden 2020, og det har blitt et større behov for å sikre sykkelen mot tyveri.  

– Vi får stadig spørsmål om boligen har garasje, bakgård eller dedikerte rom hvor sykkelen trygt kan låses, sier Onsrud.

Undersøkelsen Oslopulsen er gjennomført av analyseselskapet YouGov på vegne av Aktiv Eiendomsmegling. Den ble gjennomført i april 2022 av 502 respondenter.

Skal du selge eller kjøpe bolig? 

Våre meglere gir deg oversikt over din boligsituasjon. Ta kontakt for en uforpliktende prat.