aktiv-eiendomsmegling
27.09.2022

Slik er boligkjøperen i Oslo

Lave strømregninger, kollektivtransport og hjemmekontor. Til tross for renteøkninger og kraftig prisvekst, er det fortsatt god etterspørsel etter boliger i Oslo. Samtidig har behovene til nesten halvparten av Oslofolk på boligjakt endret seg.

.

.

Det viser de ferskeste tallene fra Oslopulsen, en undersøkelse som er gjennomført av analyseselskapet YouGov på vegne av Aktiv Eiendomsmegling. 

Med 502 deltakere har vi blant annet tatt pulsen på hva boligkjøpere er mest opptatt av når de skal investere i en bolig. Oslopulsen ble gjennomført april 2022.

Ny utvikling i markedet

Hittil i år har boligprisene i Norge steget med 9,1 prosent. Til tross for at kjøpekraften vår er betydelig redusert som følge av renteøkninger og kraftig prisvekst, er det fortsatt høy etterspørsel etter boliger i Oslo.

Pandemien har påvirket boligmarkedet i Oslo. Det merkes også blant meglere på kontorene. Når livssituasjon, økonomi og familieforhold endrer seg, oppstår det nye behov blant folk som er på utkikk etter ny bolig.

– Tall fra Oslopulsen viser tydelig at pandemien har påvirket boligpreferansene til Oslofolk. Hele 51 prosent av respondentene under 55 år forteller at pandemien har endret hva de ønsker i en bolig. Det gjenspeiler det vi opplever i felt.

Karsten Onsrud

Karsten Onsrud

Administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling

Lave strømregninger og felleskostnader

I undersøkelsen kommer det frem at 64 prosent av Oslos befolkning mener at en bolig med lave energikostnader er viktig ved kjøp av ny bolig. Kun kort avstand til kollektivtrafikk og lave felleskostnader er mer attraktivt.

– Spørsmål knyttet til strømforbruk og energikostnader er et stadig tilbakevendende tema på visning om dagen. Boligkjøpere er opptatt av både energimerking og energikvaliteten på boligen, sier Onsrud.

– Energieffektive boliger vil trolig bli viktigere og viktigere i markedet i årene som kommer.

I likhet med lave strømpriser, er Oslofolk på jakt etter en bolig med lave felleskostnader.

70 prosent sier at en bolig med lave felleskostnader er viktig for dem. Selv om dette har vært attraktivt på boligmarkedet lenge, mener Onsrud at det har blitt enda viktigere nå.

– I en tid hvor alt av priser stiger, er det forståelig at mange synes lave felleskostnader er gunstig. Da er det imidlertid viktig å være observant på at lave felleskostnader ikke nødvendigvis betyr lavere utgifter, sier han.

– Ofte kan lave felleskostnader være et frampek på at boligeier må dekke en del utgifter av egen lomme, som vaktmestertjeneste og vedlikehold, forteller Onsrud.

Dersom boligen har høye felleskostnader, kan det i stedet være en pekepinn på at borettslaget har gjort et løft med drift og vedlikehold, og det kan tyde på at borettslaget er oppgradert for fremtiden.

Beliggenhet og kollektivtransport

Undersøkelsen viser at beliggenhet blir stadig viktigere for boligkjøperen i Oslo. 

– Tradisjonelt er beliggenhet det viktigste for personer på boligjakt i Oslo, men dette har blitt enda viktigere etter pandemien, sier Onsrud.

Karsten Onsrud forklarer at Oslo er ikke ett boligmarked, men en delt by med sterk identitet knyttet til hvor i byen man bor.

Boligkjøperen i Oslo har også kollektivtilbud høyt på ønskelisten. Hele 72 prosent svarer at det er viktig for dem at boligen ligger mindre enn fem minutter unna kollektivtransport. 

I undersøkelsen kommer det også frem at mange boligeiere (43 prosent) er opptatt av at det finnes et trygt sted å oppbevare sykkelen ved kjøp av ny bolig.

– Det er voksende sykkelbruk i Oslo, og folk bruker både fem- og sekssifrede beløp på tohjulingen. Folk vil sikre sykkelen best mulig fra tyveri, og dedikerte rom eller garasjer som kan låses er høyt etterspurt, sier Onsrud.

Grønne omgivelser og god plass

Undersøkelsen viser at tilgang til hage, god plass og eget rom for hjemmekontor er blitt viktigere enn før.

– Det er mange som har jobbet fra kjøkkenbenken eller soverommet under koronapandemien, og kjent på at de gjerne skulle hatt et eget rom til å arbeide i. Hjemmekontor er nok kommet for å bli i en eller annen form, sier Onsrud.

Det er flere menn (20 prosent) enn kvinner (14 prosent) som er opptatt av å investere i en bolig med et eget rom for å jobbe i.

Samtidig er det flere kvinner (21 prosent) enn menn (13 prosent) som er opptatt av å ha tilgang til hage og grønne omgivelser.

– Vi merker at interessen for boliger med hage eller tilgang til grøntareal har økt, sier Onsrud.


Pulsen på Oslos boligmarked

Kunnskap om boligkjøperen er viktig for alle som jobber med kjøp og salg av bolig, men også for den som har tenkt å selge bolig.

Hensikten med undersøkelsen Oslopulsen er å ta pulsen på Oslos boligmarked og kartlegge utviklingen i Oslo basert på tilbud og etterspørsel. Statistikken fra undersøkelsen reflekterer det meglerne opplever i felt.

– Vi merker at boligpreferansene til Oslofolk er endret også ute på meglerkontorene, og det virker som om det er varige endringer, sier Onsrud.


Våre meglere gir deg oversikt over din boligsituasjon, uansett om du eier, selger eller kjøper. Kontakt din lokale eiendomsmegler for en uforpliktende prat.