aktiv-eiendomsmegling
06.06.2023

Aktiv fortsetter samarbeidet med SOS-barnebyer

– Vi vet viktigheten av å ha et godt og trygt hjem, og vil bidra til at så mange barn som mulig får vokse opp i et, sier administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud.  

.

.

Alle fortjener et trygt hjem 

Aktiv Eiendomsmegling ble SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartner i 2016. Siden den gang har vi donert 100 kroner til organisasjonen for hver bolig vi selger, og slik bidratt til å gi tak over hodet til over 4000 barn. Karsten Onsrud gleder seg stort over at dette tallet nå skal få lov til å vokse.  

– Jeg er glad for at SOS-barnebyer vil fornye avtalen vår, og fortsette arbeidet med Aktiv som deres hovedsamarbeidspartner. Aktiv og SOS-barnebyer jobber på to ganske ulike arenaer, men vi har en kjerneverdi til felles: at alle fortjener et godt hjem. 

Onsrud beskriver samarbeidet som et takknemlig stykke arbeid. 

– Det er givende i seg selv å få hjelpe kunder med boligsalg her hjemme i Norge. At salgene også bidrar til at barn rammet av krise, krig og katastrofe får tak over hodet, gjør arbeidet vårt enda viktigere. 

Karsten Onsrud

Karsten Onsrud

Administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling

Verdifull hjelp i en vanskelig tid 

En annen som er glad for at samarbeidet nå fornyes, er Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer. 

– For at vi skal lykkes med arbeidet vi gjør, er vi helt avhengige av partnere som brenner for det samme som oss, og som er villig til å investere for at endring skal kunne skje. Aktiv Eiendomsmegling er en sånn partner, forklarer Aarak. 

Aarak beskriver 2022 som et år det ble vanskeligere å vokse opp. Kriger, væpnede konflikter, klimaendringer og hyppigere naturkatastrofer, økte matvarepriser og etterdønningene av en pandemi påvirket barn og unge over hele verden, og aller verst gikk det utover de som hadde minst fra før. 

 – For oss er det et godt signal at Aktiv velger å fornye avtalen i en tid der hele verden er preget av usikkerhet. Å hjelpe familier til å stå på egne bein er et langsiktig arbeid, og da er det godt å ha gode støttespillere som Aktiv, som vi kan stole på at er her i morgen. 

Sosial bærekraft i praksis 

Samarbeidet har flere fordeler utover å gi barn et tak over hodet. SOS-barnebyer jobber over hele verden for at ingen barn skal være alene. Det gjør de først og fremst ved å gjøre familier som sliter i stand til å klare seg selv og ta godt vare på barna sine, men også ved å sørge for fosterfamilier for de barna som ikke har noen. 

– Gevinsten av arbeidet vi gjør er enorm og hentes ut over flere generasjoner. Et barn som vokser opp i en familie, og som har mulighet til å gå på skole og klarer seg godt, vil bidra til lokalsamfunnet og legge et bedre grunnlag for sine barn igjen, forklarer Aarak.  

Arbeidet til SOS-barnebyer, som Aktiv er med på å finansiere, bidrar slik til å hjelpe barn bort fra frykt, kaos og barnearbeid, til stabilitet, skole og utdanning. 

– Det er ingen tvil om at SOS-barnebyer bidrar til store og viktige endringer. Ikke bare for barna som får hjelp, men også for samfunnene de vokser opp i. Aktiv, våre ansatte og kunder, skal fortsette å støtte SOS-barnebyer, slik at de kan holde gående det betydelige arbeidet de gjør for barn verden over, avslutter Onsrud.