aktiv-eiendomsmegling
20.06.2022

Dette bør du tenke på før salg av landbrukseiendom

Salg av landbrukseiendom er en kompleks prosess der man ofte står overfor praktiske problemstillinger som kan være vanskelig både å forstå og å forholde seg til. Her får du en oversikt over hva du bør tenke på før du selger eiendommen din. 

.

.

 

Skattefordeler ved bruk av odelsrett

Det første du må ta hensyn til når du skal selge landbrukseiendommen din, er hvorvidt den er bundet av odelsrett eller ikke. For at eiendommen skal være underlagt odel må familien ha eid gården i 20 sammenhengende år, og den må inneholde et minimumsareal av dyrket jord eller produktiv skog. I dag er det kun barn og barnebarn av eier - som selv har eid gården med odel - som har odelsrett. Er du usikker på om landbrukseiendommen din oppfyller kravene for å være odelsberettiget, kan meglerne i Aktiv Stjørdal hjelpe deg med dette. Er den odelsberettiget og en arving er interessert i å overta eiendommen din, kan dette gi skattemessige fordeler for deg som selger. 

— Dersom eiendommen din kan karakteriseres som et alminnelig gårdsbruk, og i tillegg overtas av arving i den teoretiske arvetavlen, vil salget bli skattefritt dersom den selges for 75 % av markedsverdien.

Henrik Valstad

Henrik Valstad

Sivilagronom og eiendomsmegler i Aktiv Stjørdal

Om våningshus på eiendommen oppfyller kravene for bolig- og fritidseiendom vil også disse kunne selges skattefritt. Dette er selvsagt også noe Aktiv Stjørdal bistår deg med å finne ut av.  

Konsesjonsplikt på eiendommen

At en eiendom er konsesjonspliktig betyr helt enkelt at det kreves godkjennelse fra kommunen for at den skal kunne skifte eier. Dette gjelder uansett om eiendommen kjøpes, gis i gave eller går i arv, og det er den nye eieren som må søke om å erverve den. 

Alle typer eiendom i Norge er i utgangspunktet underlagt konsesjonsloven, forklarer Valstad, og fortsetter: 

– Allikevel er det i dag en rekke unntak som gjør at de fleste eiendommer ikke omfattes av den. Dette kan også gjelde din landbrukseiendom. 

Loven om konsesjon er, som mye annet ved salg av landbrukseiendom, kompleks å både sette seg inn i og å forstå. Har man odel eller er nært beslektet, kan man med visse forbehold slippe å søke om konsesjon. Størrelsen på eiendom og dyrket jord spiller også en rolle i hvorvidt den er konsesjonspliktig eller ikke. For deg som skal selge er det godt å vite at meglerne i Aktiv Stjørdal har kompetansen som trengs for at eierskiftet skal utføres på riktig måte. 

Kan du dele opp eiendommen din?

Noen ganger er det også ønskelig å dele opp eiendommen før salg. Slik har du mulighet til å for eksempel selge gårdstunet ditt til én kjøper, og jord og innmark til en annen. Fordi all landbrukseiendom er underlagt jordloven, må dette imidlertid søkes om på forhånd. Jordloven skal sikre at landbruksressurser drives rasjonelt og bevares, og dersom din eiendom kan gi grunnlag for lønnsom drift kan du ikke dele den opp uten å få godkjennelse av kommunen først. 

Få hjelp til å få kontroll

Dette er bare noe av det du bør tenke på ved salg av landbrukseiendommen din. I tillegg kommer oversikt over verdier og rettigheter på jord og innmark - er det for eksempel driveplikt på gården? - og også når det gjelder skog og utmark. Skattespørsmål er dessuten et kapittel for seg selv. Ofte skal både de ulike bygningene på eiendommen, så vel som selve jordbruket, beskattes ulikt. Dette gir et svært komplekst regnestykke som det ikke anbefales at du som selger står med alene. Husk at kjøper har rett på all informasjon om heftelser ved landbrukseiendommen din, og er du så uheldig å glemme å inkludere noe kan hele kjøpet bli annullert. 

 Det er få meglerkontorer som kan skilte med å ha alt av kunnskap om salg av landbrukseiendom under ett tak. Her er Aktiv Stjørdal unik. Vi har kompetansen som trengs og bistår deg med alt du trenger å vite når du skal selge. Slik gjør vi en i utgangspunktet krevende prosess både lettvint, trygg og tidsbesparende for deg. 

Ta kontakt med en av våre eiendomsmeglere for hjelp til salg av din landbrukseiendom.