Boligpriser i juli 2019:

Boligprisstatistikken som kom for juli viser et normalt fall i prisutviklingen.

Boligprisene falt med 1,1% i juni, noe som er normalt. Justert for sesongvariasjoner falt boligprisene med 0,7%. Prisene ligger nå 1,6% høyere enn i juli 2018. Det var høy aktivitet og mange salg i juli, og det vil komme mange nye eiendommer på markedet fremover. Vi tror på et fortsatt stabilt og godt marked utover høsten.

Boligprisvekst de siste ti årene:

 • Agder og Rogaland 24,9%
 • Asker/Bærum 89,5%
 • Bergen 60,2%
 • Bodø m/Fauske 77,0%
 • Drammen m/omegn 94,9%
 • Follo 81,6%
 • Fredrikstad/Sarpsborg 76,0%
 • Hamar m/Stange 65,6%
 • Innlandet 62,8%
 • Kristiansand 21,0%
 • Midt-Norge 58,6%
 • Nord-Norge 70,3%
 • Oslo 105,1%
 • Porsgrunn/Skien 50,6%
 • Romerike 85,1%
 • Stavanger m/omegn 25,1%
 • Tromsø 76,8%
 • Trondheim 69,7%
 • Tønsberg m/Færder 62,9%
 • Vestfold og Telemark 56,0%
 • Vestlandet 55,9%
 • Viken m/Oslo 93,0%
 • Ålesund m/omegn 49,0%