Boligpriser i desember 2020:

Boligprisene var uendret i desember. Uendrede boligpriser er unormalt for desember, og 2020 ble det sterkeste året i boligmarkedet siden rekordåret 2016.. I desember ble det solgt 3.811 boliger i Norge, noe som er 22,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2019.

Det ble en bred og sterk oppgang i boligprisene over hele landet i 2020. Etter syv år med fallende priser i Stavanger fikk omsider regioen en oppgang i boligprisene. 

 

Boligprisvekst de siste ti årene:

 • Oslo 107,4%
 • Drammen m/omegn 91,5%
 • Asker/Bærum 83,4%
 • Follo 77,9%
 • Fredrikstad/Sarpsborg 81,3%
 • Romerike 82,0%
 • Viken m/Oslo 93,9%
 • Hamar m/Stange 68,8%
 • Innlandet 63,5%
 • Bergen 51,0%
 • Vestlandet 48,2%
 • Ålesund m/omegn 47,4%
 • Trondheim 58,4%
 • Midt-Norge 51,0%
 • Tromsø 76,1%
 • Bodø m/Fauske 78,5%
 • Nord-Norge 66,0%
 • Kristiansand 18,9%
 • Stavanger m/omegn 9,5%
 • Agder og Rogaland 15,6%
 • Tønsberg m/Færder 67,5%
 • Porsgrunn/Skien 54,6%
 • Vestfold og Telemark 61,0%
 • Norge 67,7%

 

Kilde: Eiendom Norge