Boligpriser i oktober 2018:

Høy aktivitet og normal prisutvikling i oktober. 

Boligprisene falt med 0,6 % i oktober. Det er normalt med prisfall i oktober så sesongjustert holdt prisene seg flate. Det ble solgt hele 6 % flere boliger i oktober i år, enn i oktober 2017, noe som tyder på et velfungerende marked. Dette bekreftes også av tallene til Aktiv som hadde en vekst på 9 % i oktober. Vi tror på et fortsatt velfungerende marked ut året og inn i første kvartal 2019.

Boligprisvekst fra januar 2010 - oktober 2018:

 • Agder og Rogaland 20,3%
 • Asker/Bærum 75,8%
 • Bergen 47,7%
 • Bodø m/Fauske 67,5%
 • Drammen m/omegn 86,9%
 • Follo 70,4%
 • Fredrikstad/Sarpsborg 66,5%
 • Hamar m/Stange 57,3%
 • Innlandet 55,3%
 • Kristiansand 15,5%
 • Midt-Norge 50,5%
 • Nord-Norge 60,5%
 • Oslo 87,1%
 • Porsgrunn/Skien 42,9%
 • Romerike 73,3%
 • Stavanger m/omegn 19,8%
 • Tromsø 64,1%
 • Trondheim 60,6%
 • Tønsberg m/Færder 55,6%
 • Vestfold og Telemark 48,3%
 • Vestlandet 44,4%
 • Viken m/Oslo 79,0%
 • Ålesund m/omegn 40,4%