Boligpriser i august 2020:

Boligprisstatistikken som kom for august viser en prisoppgang i markedet, og prisene steg med 1,1 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent. Boligprisene er nå 4,3 prosent høyere enn for et år siden.

Aktiviteten er god, og det selges fremdeles bra med boliger.

Boligprisvekst de siste ti årene:

 • Oslo 102,7%
 • Drammen m/omegn 88,4%
 • Asker/Bærum 82,1%
 • Follo 73,7%
 • Fredrikstad/Sarpsborg 79,3%
 • Romerike 77,9%
 • Viken m/Oslo 89,7%
 • Hamar m/Stange 67,5%
 • Innlandet 62,4%
 • Bergen 51,8%
 • Vestlandet 48,4%
 • Ålesund m/omegn 46,5%
 • Trondheim 58,8%
 • Midt-Norge 50,8%
 • Tromsø 74,4%
 • Bodø m/Fauske 74,4%
 • Nord-Norge 65,2%
 • Kristiansand 21,3%
 • Stavanger m/omegn 13,1%
 • Agder og Rogaland 18,8%
 • Tønsberg m/Færder 65,5%
 • Porsgrunn/Skien 51,7%
 • Vestfold og Telemark 58,3%
 • Norge 66%