Boligpriser i desember 2017:

Boligprisene falt med 2,1 % i 2017, og med 1,1 % i desember.

Det er mange positive signaler i markedet, og det ble solgt hele 7,1 prosent flere boliger i desember i år, målt mot i fjor. Totalt ble det solgt like mange boliger i 2017 som i 2016.

Januar er alltid spennende med stort antall nyheter ut i markedet, men det er fremdeles mange usolgte boliger som også skal selges. 

Vi tror på et godt marked i januar, med stabile priser - men en fortsatt svak prisutvikling i første kvartal.

Boligprisvekst fra januar 2010 - november 2017 fordelt pr. fylke:

 • Akershus: 63,2 %

 • Aust-Agder: 19,7 %

 • Buskerud: 70,0 %

 • Finnmark: 36,3 %

 • Hedmark: 52,6 %

 • Hordaland: 43,6 %

 • Møre og Romsdal: 32,5 %

 • Nord-Trøndelag: 45,4 %

 • Nordland: 57,2 %

 • Oppland: 53,2 %

 • Oslo: 74,3 %

 • Rogaland: 24,0 %

 • Sogn og Fjordane: 44,6 %

 • Sør-Trøndelag: 58,8 %

 • Telemark: 37,7 %

 • Troms: 59,4 %

 • Vest-Agder: 16,3 %

 • Vestfold: 45,3 %

 • Østfold: 60,1 %