Boligpriser i april 2020:

Boligprisstatistikken som kom for april viser en svak utvikling i boligmarkedet, og prisene steg med 0,5 prosent i april. Korrigert for sesongvariasjoner falt prisene med 0,2 prosent. Boligprisene er nå 1,2 prosent høyere enn for et år siden.

Aktiviteten er god, og det selges fremdeles bra med boliger til tross for korona.

Boligprisvekst de siste ti årene:

 • Oslo 94,8%
 • Drammen m/omegn 85,9%
 • Asker/Bærum 78,4%
 • Follo 69,5%
 • Fredrikstad/Sarpsborg 74,6%
 • Romerike 73,7%
 • Viken m/Oslo 83,5%
 • Hamar m/Stange 60,9%
 • Innlandet 57,7%
 • Bergen 48,8%
 • Vestlandet 45,3%
 • Ålesund m/omegn 44,3%
 • Trondheim 59,6%
 • Midt-Norge 50,5%
 • Tromsø 71,7%
 • Bodø m/Fauske 74,2%
 • Nord-Norge 65,3%
 • Kristiansand 15,8%
 • Stavanger m/omegn 12,5%
 • Agder og Rogaland 15,9%
 • Tønsberg m/Færder 59,8%
 • Porsgrunn/Skien 45,9%
 • Vestfold og Telemark 53,0%
 • Norge 61,9%