Boligpriser i januar 2020:

Boligprisstatistikken som kom for januar viser en sterk utvikling i boligmarkedet, og prisene steg med  3,3 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent. Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for et år siden. Det er normalt at prisene stiger i januar, og i år var det en litt sterkere oppgang.

Aktiviteten er også god. I januar ble det solgt 1,7 prosent flere boliger enn i tilsvarende måned i 2019. Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge en bolig i januar 2020. Dette bekrefter at vi har ett godt boligmarked som vi antar vil vedvare utover våren.

Boligprisvekst de siste ti årene:

 • Oslo 99,0%
 • Drammen m/omegn 92,2%
 • Asker/Bærum 85,0%
 • Follo 76,4%
 • Fredrikstad/Sarpsborg 78,5%
 • Romerike 80,6%
 • Viken m/Oslo 88,8%
 • Hamar m/Stange 65,4%
 • Innlandet 61,6%
 • Bergen 55,5%
 • Vestlandet 51,7%
 • Ålesund m/omegn 43,5%
 • Trondheim 61,8%
 • Midt-Norge 51,6%
 • Tromsø 70,6%
 • Bodø m/Fauske 75,0%
 • Nord-Norge 65,8%
 • Kristiansand 19,2%
 • Stavanger m/omegn 19,4%
 • Agder og Rogaland 21,2%
 • Tønsberg m/Færder 63,2%
 • Porsgrunn/Skien 49,4%
 • Vestfold og Telemark 56,4%
 • Norge 66,3%