Boligpriser i oktober 2019:

Boligprisstatistikken som kom for september viser en stigning i prisutviklingen.

Boligprisstatistikken som kom for oktober viser en flat prisutvikling. Boligprisene falt med 0,8% i oktober, men justert for sesong holdt prisene seg uendret. Boligprisene er nå 2,4% høyere enn for ett år siden. Det ble solgt flere bruktboliger i oktober i år enn i fjor. Vi i Aktiv solgte like mange boliger, men flere bruktboliger og tok med det nye markedsandeler

Boligprisvekst de siste ti årene:

 • Oslo 98,5%
 • Drammen m/omegn 91,4%
 • Asker/Bærum 84,3%
 • Follo 75,4%
 • Fredrikstad/Sarpsborg 76,6%
 • Romerike 80,1%
 • Viken m/Oslo 88,0%
 • Hamar m/Stange 63,3%
 • Innlandet 60,2%
 • Bergen 57,6%
 • Vestlandet 53,6%
 • Ålesund m/omegn 45,5%
 • Trondheim 64,6%
 • Midt-Norge 54,4%
 • Tromsø 70,8%
 • Bodø m/Fauske 75,9%
 • Nord-Norge 67,8%
 • Kristiansand 18,4%
 • Stavanger m/omegn 20,6%
 • Agder og Rogaland 21,7%
 • Tønsberg m/Færder 61,6%
 • Porsgrunn/Skien 48,6%
 • Vestfold og Telemark 54,9%
 • Norge 66,7%