Boligpriser i juli 2020:

Boligprisstatistikken som kom for juli viser en prisoppgang i markedet, og prisene steg med 0,4 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent. Boligprisene er nå 5 prosent høyere enn for et år siden.

Aktiviteten er god, og det selges fremdeles bra med boliger.

Boligprisvekst de siste ti årene:

 • Oslo 106%
 • Drammen m/omegn 91,9%
 • Asker/Bærum 83,6%
 • Follo 74,1%
 • Fredrikstad/Sarpsborg 81,8%
 • Romerike 78,9%
 • Viken m/Oslo 92,1%
 • Hamar m/Stange 69,8%
 • Innlandet 65%
 • Bergen 52,6%
 • Vestlandet 49,4%
 • Ålesund m/omegn 47%
 • Trondheim 60,6%
 • Midt-Norge 52,1%
 • Tromsø 75,9%
 • Bodø m/Fauske 75%
 • Nord-Norge 66,5%
 • Kristiansand 21,2%
 • Stavanger m/omegn 14,1%
 • Agder og Rogaland 19,3%
 • Tønsberg m/Færder 67,5%
 • Porsgrunn/Skien 53,6%
 • Vestfold og Telemark 60,4%
 • Norge 67,6%