Boligpriser i desember 2018:

Boligprisstatistikken viser et godt boligmarked i desember. 

Prisene falt med 0,2 % i desember, som er mindre en vanlig og gir en sesongjustert økning på 0,7%. Boligprisene endte 2,8% høyere enn for ett år siden. Det ble solgt 1,3% flere boliger i desember i år enn i fjor, så det er god aktivitet i markedet. Det kan også vi i Aktiv bekrefte, vi solgte 2,2% flere boliger i desember i år enn i fjor. Alt tyder på fortsatt godt boligmarked med marginal prisutvikling fremover.

Boligprisvekst fra januar 2010 - desember 2018:

 • Agder og Rogaland 16,5%
 • Asker/Bærum 76,4%
 • Bergen 43,9%
 • Bodø m/Fauske 61,1%
 • Drammen m/omegn 85,4%
 • Follo 69,7%
 • Fredrikstad/Sarpsborg 65,7%
 • Hamar m/Stange 55,9%
 • Innlandet 54,1%
 • Kristiansand 11,7%
 • Midt-Norge 44,4%
 • Nord-Norge 54,3%
 • Oslo 85,3%
 • Porsgrunn/Skien 42,0%
 • Romerike 73,3%
 • Stavanger m/omegn 16,0%
 • Tromsø 58%
 • Trondheim 54,2%
 • Tønsberg m/Færder 54,2%
 • Vestfold og Telemark 47,5%
 • Vestlandet 40,7%
 • Viken m/Oslo 78,0%
 • Ålesund m/omegn 35,3%