Derfor representerer et boligbytte ofte et viktig vendepunkt. Det kan være å kjøpe sin aller første bolig, finne noe større ved familieforøkelse, et samboerskap eller en skilsmisse, fra nærhet til byen til nærhet til marka, flytte fra leilighet til hus eller omvendt.


Alle boligbytter er forskjellige. Vi har alle ulike forutsetninger, behov, planer og drømmer.
Vi i Aktiv er ydmyke og glade for at vi får ta del i slike vendepunkt, enten de er store eller små.

Vi ønsker også å gi gode vendepunkt videre. Hvert eneste kjøp og salg gjennom oss bidrar til viktige vendepunkt for de som trenger det aller mest; enslige barn. 


I samarbeid med SOS-barnebyer bidrar vi til at barn uten omsorg opplever livsviktige vendepunkt: 
fra frykt, kaos og barnearbeid til stabilitet, skole og utdanning med trygge foreldre i et godt hjem.

Takk for at du velger oss, og takk for at du blir med på arbeidet for de viktige vendepunktene med å gi flere et godt hjem.


 I samarbeid med:

Hvert eneste boligsalg og kjøp bidrar til viktige vendepunkt for noen andre:

...

Fra ingen omsorg, til trygge foreldre og et godt hjem

Ingen barn klarer seg alene. Likevel lever 220 millioner barn uten god omsorg. Dette innebærer at hvert 10. barn i verden vokser opp uten et trygt hjem. Disse barna går ikke bare glipp av retten til beskyttelse, men er også mye mer sårbare for vold, diskriminering, barnearbeid og menneskehandel.

Ved å sørge for at flere barn får en god oppvekst, skapes viktige vendepunkt. Barn som vokser opp i trygge hjem har bedre forutsetning for å få utbytte av skolegangen sin, de får delta i lek og fritid, og de blir fulgt opp slik at de utvikler seg godt mentalt og fysisk. Slik får de mulighet til å bli en ressurs i samfunnet sitt og stille sterkere i arbeidslivet. For hver krone vi bruker på å gi barn en god oppvekst, får samfunnet inntil ti kroner tilbake, ifølge SOS-barnebyer. Å gi flere barn et godt hjem er derfor å investere i en bærekraftig fremtid.  


Foto: SOS-barnebyer

Fra frykt og kaos, til stabilitet og trygghet

Naturkatastrofer, politisk ustabilitet, kriger og konflikter rammer alltid barna hardest. Disse barna opplever at tilværelsen snus på hodet, mange mister hjemmet sitt og familien sin. Samtidig som katastrofen ofte etterlater seg store traumer, forsvinner barnas trygge fundament, og de står igjen helt alene. 

Å gi disse barna omsorg og beskyttelse er SOS-barnebyers viktigste oppgave når krisen inntreffer. Målet er alltid å gjenforene barna med foreldrene eller annen familie som kan gi dem et trygt hjem. Når dette ikke er mulig, kan de få et nytt hjem og en ny familie i en SOS-barneby. Noen ganger innebærer dette at SOS-barnebyer etablerer en helt ny barneby. Anslagsvis er rundt 100 av de totalt 571 SOS-barnebyene rundt om i verden etablert som resultat av en katastrofe.  

Foto: SOS-barnebyer