Innhold

Alle fortjener et godt hjem

For oss som jobber med folks hjem hver eneste dag, er det naturlig å engasjere oss sammen med SOS-barnebyer for å gi flere barn et trygt og godt hjem. 
Kjøp og salg av bolig gjennom oss, bidrar til dette arbeidet.

Ønsker du også å være med å gi flere barn et trygt og godt hjem? 
Send en SMS med kodeord "etgodthjem" til 2160, og du bidrar med 100 kroner.


 I samarbeid med:
Jente fra Syria

Litt om arbeidet vi støtter

Omsorg og beskyttelse til barn på flukt

Det siste året har tusenvis av barn lagt ut på flukt fra krig og nød i hjemlandet. SOS-barnebyer gir omsorg og beskyttelse til de enslige barna langs hele fluktruten i Europa. Nå er det også iverksatt tiltak for å integrere barna som har kommet alene til Norge.

SOS-barnebyer etablerer blant annet såkalte «trygghetssoner», slik at barna kan bo trygt og leke i en ellers usikker situasjon. Slik unngår vi at de unge blir ofre for menneskehandel og utnytting. På lengre sikt arbeider SOS-barnebyer for å gi barna et godt hjem. Hvis mulig, innebærer dette å gjenforene de enslige barna med familiene deres. Hvis dette ikke lar seg gjøre, finner man andre midlertidige eller permanente omsorgsalternativ, f.eks. i et fosterhjem eller i en SOS-barneby.

Foto: SOS-barnebyer 

nødhjelpsmedarbeider sos-barnebyer

Barna først når katastrofen rammer

Naturkatastrofer, politisk ustabilitet, kriger og konflikter rammer alltid barna hardest. Å sørge for god omsorg og beskyttelse av barn som er alene er SOS-barnebyers viktigste oppgave når krisen inntreffer.  

SOS-barnebyers nødhjelpsprogram hjelper barn i en akutt nødsituasjon. Dette omfatter både barna som er alene eller som har kommet bort fra familien sin. Målet er å gjenforene barna med foreldrene eller annen familie som kan gi dem et trygt hjem. Når dette ikke er mulig, kan de få et nytt hjem i en SOS-barneby. Noen ganger innebærer dette at SOS-barnebyer oppretter en helt ny barnebylokasjon. Anslagsvis er rundt 100 av dagens drøyt 500 SOS-barnebyer etablert som resultat av en katastrofe.  

Foto: SOS-barnebyer