Innhold

Et boligbytte representerer et vendepunkt. Det kan være å kjøpe sin aller første bolig eller å finne noe større ved familieforøkelse, et samboerskap eller en skilsmisse, fra nærhet til byen til nærhet til marka, flytte fra leilighet til hus eller omvendt.


Alle boligbytter er forskjellige. Vi har alle ulike forutsetninger, behov, planer og drømmer. Vi i Aktiv er ydmyke og glade for at vi får ta del i slike vendepunkt, enten de er store eller små.

I samarbeid med SOS-barnebyer bidrar vi til at barn uten omsorg opplever livsviktige vendepunkt: 
fra frykt, kaos og barnearbeid til stabilitet, skole og utdanning med trygge foreldre i et godt hjem.

Takk for at du velger oss, og takk for at du blir med på arbeidet for de viktige vendepunktene med å gi flere et godt hjem.


 I samarbeid med:
Jente fra Syria

Litt om arbeidet vi støtter

Omsorg og beskyttelse til barn på flukt

Det siste året har tusenvis av barn lagt ut på flukt fra krig og nød i hjemlandet. SOS-barnebyer gir omsorg og beskyttelse til de enslige barna langs hele fluktruten i Europa. Nå er det også iverksatt tiltak for å integrere barna som har kommet alene til Norge.

SOS-barnebyer etablerer blant annet såkalte «trygghetssoner», slik at barna kan bo trygt og leke i en ellers usikker situasjon. Slik unngår vi at de unge blir ofre for menneskehandel og utnytting. På lengre sikt arbeider SOS-barnebyer for å gi barna et godt hjem. Hvis mulig, innebærer dette å gjenforene de enslige barna med familiene deres. Hvis dette ikke lar seg gjøre, finner man andre midlertidige eller permanente omsorgsalternativ, f.eks. i et fosterhjem eller i en SOS-barneby.

Foto: SOS-barnebyer 

nødhjelpsmedarbeider sos-barnebyer

Barna først når katastrofen rammer

Naturkatastrofer, politisk ustabilitet, kriger og konflikter rammer alltid barna hardest. Å sørge for god omsorg og beskyttelse av barn som er alene er SOS-barnebyers viktigste oppgave når krisen inntreffer.  

SOS-barnebyers nødhjelpsprogram hjelper barn i en akutt nødsituasjon. Dette omfatter både barna som er alene eller som har kommet bort fra familien sin. Målet er å gjenforene barna med foreldrene eller annen familie som kan gi dem et trygt hjem. Når dette ikke er mulig, kan de få et nytt hjem i en SOS-barneby. Noen ganger innebærer dette at SOS-barnebyer oppretter en helt ny barnebylokasjon. Anslagsvis er rundt 100 av dagens drøyt 500 SOS-barnebyer etablert som resultat av en katastrofe.  

Foto: SOS-barnebyer