aktiv-eiendomsmegling

Åpenhet

Vi ønsker å være åpne og transparente om vårt arbeid med bærekraft. Dette for at du som kunde skal vite mer om hvilken påvirkning Eika Gruppen har på omverden, også gjennom vår verdikjede og forretningspartnere.

Aktiv er et datterselskap i Eika Gruppen AS-konsernet, og er av denne grunn underlagt kravene i lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) som trådte i kraft 1. juli 2022.
Konsernets arbeid med bærekraft og åpenhet er omtalt nærmere på konsernets hjemmesider.

Har du spørsmål om Aktivs aktsomhetsvurderinger, eller hvordan selskapet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser på omverden?  Ta kontakt på aapenhet@eika.no. Henvendelsen vil besvares, evt. avslås, innen rimelig tid, og senest innen tre uker.

Alle fortjener et godt hjem


Likevel er sannheten at hvert tiende barn i verden vokser opp uten den omsorgen de trenger, i utrygge hjem. 

For å bidra til å bedre statistikken og gi flere barn et godt sted å bo, ble Aktiv i 2016 SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartner. Et viktig og helt naturlig samarbeid for en eiendomsmegler som brenner for nettopp dette.

Barn er fremtiden. De kan endre verden, men for å lykkes trenger de god omsorg og et godt hjem.

Donerer penger for hvert boligsalg

For hver bolig Aktiv selger doneres 100 kroner til SOS-barnebyer. I 2020 endte totalsummen over 1 million kroner, og siden oppstart har samarbeidet gitt mer enn 2.500 barn bedre fremtidsutsikter gjennom muligheten til å vokse opp i trygge og gode hjem.

Hjelper barn i 135 land

Samarbeidet hjelper barn bort fra frykt, kaos og barnearbeid – til stabilitet, skole og utdanning med trygge foreldre i et godt hjem. SOS-barnebyer jobber for barn både internasjonalt og i Norge. – Barn kan endre verden hvis de har et liv som gjør at de får brukt ressursene sine. Får de ikke muligheten til å gå på skole, legger seg sultne eller lever med vold og misbruk klarer de ikke det. Aktiv Eiendomsmegling, deres ansatte og kunder er med å bidra til endringen, sier Sissel Aarak, Generalsekretær i SOS-barnebyer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev