aktiv-eiendomsmegling

Aktiv eiendomsmegling åpner nytt kontor på Beitostølen

Aktiv eiendomsmegling åpner nytt kontor på Beitostølen, som en del av deres satsning i Valdres-området. Med 45 års tilstedeværelse i Valdres vil nyåpningen forsterke posisjonen i regionen ytterligere.

- Vi åpner på Beitostølen for å være tett på kundene og yte god rådgivning i dagens marked. Det er viktig i et marked hvor det tar litt lengre tid å selge nå enn de siste årene. Aktiv Valdres har en lang historie med å megle fritidsboliger på Beitostølen, og med eget kontor ønsker vi å styrke markedsposisjonen vår ytterligere, sier Linn Hamre, eiendomsmegler og daglig leder i Aktiv eiendomsmegling Valdres.

Beitostølen er et populært fritidsboligområde. Kjøperne strømmer særlig til fra Stor-Oslo-området. Aktiv Valdres har i dag 75% av sin totale omsetning i fritidsboliger.

- Beitostølen er et svært attraktivt område, og det er det gode grunner til. Området preges av vakker norsk natur og gode ski- og turmuligheter. I tillegg er det kort avstand til Jotunheimen. Vi skjønner godt at mange ønsker å ha fritidsbolig her, sier Hamre.

Kontoret på Beitostølen vil være underlagt Valdres-kontoret, som har seks ansatte. På Beitostølen-kontoret vil det være meglere til stede på torsdager og fredager, mens det andre dager vil være ansatte til stede ved behov i lokalene i Bygdinvegen 3749, ved siden av Arves Vakmesterservice.

Vil rekruttere

I takt med selskapets ekspansjonsplaner, planlegger Aktiv eiendomsmegling også å rekruttere 1-2 nye eiendomsmeglere til Valdres-kontoret. Dette henger sammen med ambisjoner om å vokse i regionen – men hele tiden med et hjerte for lokalsamfunnet.

- Vi har godt med oppdrag og ønsker oss flere. Da trenger vi flere folk. Våre ansatte har alle tilhørighet til området, og har derfor solid kjennskap til regionen og menneskene som bor her. Det tror vi er helt sentralt for at vi skal gi kundene våre god rådgivning og for å finne riktig kjøper til riktig fritidsbolig. Selv om kjøperne ofte er fra Oslo og omegn er lokalkjennskap alfa og omega for å lykkes i dette markedet, sier Hamre.

Fortsatt godt marked lokalt

Markedet har den siste tiden vært preget av rentehevinger. Hamre legger ikke skjul på at det har påvirket etterspørselen de siste månedene. Hun påpeker likevel at det er høy etterspørsel etter fritidsboliger, noe som 18 salg i september og 20 salg til nå i oktober viser.

- Kundene er der, men de er litt mer avventende enn vanlig. De trenger gjerne tettere oppfølging over lengre tid, og da skal vi være tilgjengelige slik at kundene får den hjelp og rådgivning de trenger, sier Hamre. 

Med høye renter kan det være en del usikkerhetsmomenter knyttet til fritidsboligkjøp. Aktiv håper å kunne trygge kundene gjennom dyptgående innsikt og lang erfaring.

- Vårt mål er å lede kundene våre gjennom vanskelige beslutninger. Vi vet at mange opplever dagens økonomi som usikker. Da er det vår rolle å være der for kunden og gi god og kunnskapsbasert rådgivning. Vi håper at det er med på å bygge tillit og trygghet til kunden – også på Beitostølen, sier Hamre.

Kontoret på Beitostølen føyer seg inn i rekken av over 80 Aktiv-kontorer landet rundt.

– Aktiv Valdres er en veldig dyktig gjeng med sterk posisjon lokalt og i kjeden. Jeg er veldig fornøyd med at de ekspanderer til Beitostølen. Dette blir en slagkraftig etablering lokalt, og et viktig bidrag til kjedens vekstsatsning nasjonalt, forteller administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud.