aktiv-eiendomsmegling

Boli blir en del av Aktiv Eiendomsmegling

Boli Eiendomsmegling sine tre kontorer i Steinkjer, Namsos og Rørvik blir nå en del av Aktiv Eiendomsmegling. Kjeden er i vekst, og vil fremover satse enda mer – både i Trøndelag spesielt og Norge generelt.
– Vi gleder oss til å bli en del av Aktiv Eiendomsmegling. Gjennom å bli en del av kjeden får vi nå tilgang til teknologi, compliance-tjenester og systemer som setter oss i stand til å bli enda bedre til å løse kundeoppdragene. Vi har ambisjoner og skal vi opp en divisjon så trenger vi en sterk alliansepartner. Det får vi nå, sier Øyvind Krogstad i Boli Eiendomsmegling. 

Boli Eiendomsmegling ble etablert allerede tilbake i 2009. I dag jobber det 11 personer i Boli og de omsetter over 500 boliger hvert år. De har kontorer på Steinkjer, Namsos og Rørvik.

– Vi har en meget sterk posisjon lokalt med en markedsandel på om lag 40 prosent i Steinkjer og Namsos. Denne posisjonen ønsker vi å styrke i tiden fremover. Vi har alltid vært og skal fortsette å være opptatt av å være lokale, og kjenne markedet veldig godt. Nå får vi mer tid til det som teller for kundene - å jobbe med kundene og markedet, sier Krogstad.

Administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud (t.h) er godt fornøyd med at Boli blir en del av Aktiv Eiendomsmegling. Her står han sammen med avdelingsleder i Boli Namsos, Torleif Sommerseth (t.v), og daglig leder i Boli, Øyvind Krogstad, foran kontoret i Steinkjer. 

Styrken i Eika

Siden 2015 har Boli Eiendomsmegling vært eid av Grong Sparebank som er en bank i Eika-alliansen. Dette eierskapet vil bestå. Aktiv Eiendomsmegling er en del av Eika-alliansen.

– Med Boli får vi en betydelig tilstedeværelse og markedsposisjon i Trøndelag. Den ønsker vi å styrke og bygge på i årene som kommer. Det skal vi blant annet gjøre gjennom godt samarbeid med Grong sparebank. At Boli og Aktiv nå finner sammen er også et eksempel på styrken i Eika alliansen, sier administrerende direktør Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling.

Kultur for kvalitet

Meglerkontorene vil fortsette i de samme lokalene og selve navneskiftet fra Boli til Aktiv vil skje 1. desember. Tjenestene blir de samme og de vil megle i hele spekteret: fra bruktbolig, fritidsbolig, tomter til nybygg.

- Rent praktisk vil ikke dette ha noen betydning for våre kunder. Vi tar med oss alle medarbeidere, all erfaring og kontaktnett videre. Aktiv er en sterk merkevare og har fokus på kvalitet og kvalitetskontroll. Flere ganger de siste årene har de hatt Norges mest fornøyde eiendomsmeglerkunder. Jeg gleder meg til å lære, og bli en del av en kultur som er så god til å ha fornøyde kunder. Her har vi en felles visjon, sier Krogstad.

Kjede i vekst

Aktiv Eiendomsmegling er i vekst og i løpet av 2022 har de åpnet en fem nye kontorer. Kjeden har ambisjoner om vekst både i Trøndelag og Norge.

– Boli gjør en veldig god jobb og har en god kultur som passer veldig godt inn i Aktiv. De har allerede en svært solid posisjon lokalt, er faglig kompetente og er gode rådgivere for kundene. Vi kan lære noe av dem, blant annet driver de veldig effektivt; de omsetter et høyt antall boliger i forhold til hvor mange ansatte de er. Det er ordentlig flinke folk vi får med oss på laget nå, sier avslutter Onsrud.