aktiv-eiendomsmegling
29.09.2023

Dette mener Oslofolk er viktigst ved valg av bolig

I takt med rente- og kostnadsutvikling, byutvikling og strømpriser oppstår det nye behov i boligmarkedet. I undersøkelsen Oslopulsen har vi i Aktiv eiendomsmegling tatt pulsen på hva Oslos befolkning er opptatt av når de skal velge en bolig. 

Trenden de siste par årene har vært at både sykkelparkering og energiforbruk har blitt viktigere.

El-sykler og kostbare racingsykler

39 prosent oppgir at sykkelparkering/-oppbevaring er viktig eller veldig viktig. Menn er mer opptatt av dette enn kvinner. 44 prosent av menn mener det er viktig.  Oslo kommune tilrettelegger stadig mer for sykling og sykkelen blir en større del av bybildet.

- Et trygt sted å oppbevare sykkelen er noe stadig flere spør om på visning. Det skyldes blant annet at mange har skaffet seg kostbare el-sykler. Da vil man gjerne kunne sikre dem godt mot tyveri, sier Lars Erik Lindgreen, partner, fagansvarlig og eiendomsmegler hos Aktiv Eiendomsmegling Frognerveien.

- Det er også mange, særlig menn, som har investert i dyre racingsykler. Da er det en fordel med en låst bakgård, felles sykkelrom eller låsbar bod.  

Strømprisen endrer preferansene våre 

Oslopulsen er gjennomført av YouGov i april/mai 2023 og er besvart av 510 Osloboere, noe som gjør undersøkelsen representativ for befolkningen i Oslo. En annen fremtredende trend man finner i undersøkelsen er at veldig mange nå er opptatte av boligens energiforbruk.

– Energimerking har vanligvis ikke vært noe som interessentene er så opptatte av, men det ble plutselig mye viktigere etter en vinter med ekstraordinært høye strømpriser.

– Bevisstheten rundt fordelen av en energieffektiv bolig har nok økt betraktelig etter forrige vinter. 

Lars-Erik Lindgreen

Lars-Erik Lindgreen

Partner, fagansvarlig og eiendomsmegler hos Aktiv Eiendomsmegling Frognerveien

Hele 64 prosent sier at boligens energieffektivitet og energiforbruk en viktig for dem for valg av bolig.  

Få en gratis verdivurdering! 

Energimerkingen forteller ikke alltid alt  

Lindgreen bemerker at boligens energimerking ikke alltid gir et riktig bilde. Energimerkingen består av en fargekode, som forteller hvor miljøvennlig oppvarmingen er og en bokstav, som sier hvor energieffektiv boligen er.

- Vi har hatt energimerking av bolig en stund, men det er lettere å sammenligne f.eks. to kjøleskap enn en bolig hvor strømforbruket er veldig individuelt og merkingen i hovedsak tar utgangspunkt i forskriftene fra byggeåret. 

- En bolig kan ha en rød F eller G uten at det nødvendigvis trenge å være så ille. Det kan derfor være lurt å ikke bare se på merkingen alene, men også sjekke hvilke oppgraderinger som er gjort i nyere tid, samt det faktiske energiforbruket, sier Lindgreen.

Les også: Hva bør du gjøre hvis du skal selge bolig i høst?

Pandemien skapte økt behov for hjemmekontor

En annen trend er ønsket om å plass til hjemmekontor. Nesten halvdelen av de spurte mener det er viktig.

– Dette kom med pandemien. Veldig mange hadde et rom for lite under pandemien. Man må kunne være litt for seg selv når man jobber, og da oppdaget mange at de manglet og ønsket seg et eget rom til kontor, sier Lindgreen, og fortsetter: 

- Søker man "hjemmekontor" i Finn-annonser for fire år siden til i dag tror jeg man vil se en markant økning. Også stylingen er endret, gjesterommet styles nå gjerne til et kombinert gjesterom og kontor. 

Lave felleskostnader fortsatt viktigst

Viktigst for Oslofolk er det fortsatt at boligen har lave felleskostnader. Nest viktigst er nærhet til kollektivtrafikk.  

– Nærhet til kollektivtrafikk og lave felleskostnader har lenge vært avgjørende faktorer for valg av bolig i Oslo. Bor man sentralt eller vil kjøpe sentralt, så er det kort vei til det meste, også kollektivtrafikk. Skal man derimot litt ut av sentrum er det særlig nærhet til T-banen folk er opptatt av, sier Lindgreen.  

– Mange er opptatt av størrelsen på fellesgjelden, hvorfor det er fellesgjeld og om fyring og varmtvann er inkludert i fellesutgiftene. Man bør alltid se på hva som er inkludert og om det er vedlikeholdsbehov. En ting er hva felleskostnadene er nå, en annen ting er hva de kan bli i fremtiden, hvis det for eksempel er stort etterslep på vedlikehold, sier Lindgreen, og avslutter:

– Det har også stor betydning hva renten på fellesgjelden er på. Er den på samme nivå eller lavere som man selv kan få i egen bank, så trenger ikke fellesgjeld å være negativt. Husk alltid å sammenligne boligpriser inkludert fellesgjeld.

Dette er viktigst for Oslofolk ved valg av bolig: 

Boligen har lave felleskostnader, 68 %
Boligen ligger mindre enn 5 minutter fra kollektivtrafikk, 67 %
Boligen er energieffektiv og har lavt energiforbruk, 64 %
Boligen har tilgang til garasje eller gateparkering, 56 %
Boligen har plass til hjemmekontor, 46 %
Boligen ligger mindre enn 5 minutters gange til cafe, butikker og uteliv, 45 %
Boligen har sykkelparkering/-oppbevaring, 39 %
Boligen har tilgang til bildelingstjenester, 21 %

Finn ditt nærmeste Aktiv-kontor