aktiv-eiendomsmegling

Grong og Orkla sparebank bak storsatsning - etablerer Aktiv i Trondheim

Grong og Orkla sparebank går sammen om åpne Aktiv Eiendomsmegling i Trondheim. Med seg på laget får de en av byens mest fremtredende eiendomsmeglere, Marius Kvalvik. Nå er de i gang med å rekruttere flere meglere.

Aktiv Eiendomsmegling er en Norges ledende eiendomsmeglerkjeder med over 80 kontorer i hele landet. I Trøndelag, utenom Trondheim, er de den nest største eiendomsmegleren i fylket. Nå etablerer kjeden seg igjen i Trondheim.

 – En så spennende mulighet som å få etablere Aktiv Eiendomsmegling i Trondheim måtte jeg bare gripe. Det er en merkevare og profil som vil berike meglertilbudet til de som er i boligmarkedet i Trondheim. Når etableringen skjer sammen med to av de største bankene i Eika-Alliansen og de ønsker samtidig å styrke sin posisjon i byen, så blir vi et veldig konkurransedyktig og attraktivt alternativ, sier daglig leder Marius Kvalvik.

Ansette flere

Kvalvik er allerede i gang fra nyttår, samlokalisert med Orkla sparebank i Trondheim, og er i gang med å ansette flere meglere.

 – Det er særlig bruktbolig vi skal satse på. I kommunen bor det i overkant av 200 000 innbyggere og det er om lag 5 500 bruktboligsalg hvert år. Kontoret vil få et stort nedslagsfelt og vi ønsker å etablere et sterkt lag med de dyktigste og mest ambisiøse meglerne. Sammen med bankene skal vi styrke posisjonen til Aktiv Eiendomsmegling betraktelig både lokalt i Trondheim og i Trøndelag, sier Kvalvik.

Felles satsning for første gang

Etableringen markerer også et taktskifte fra sparebankene. Dette er første gang Grong og Orkla sparebank går sammen om å etablere noe i fellesskap.

 – Trondheim er et viktig marked for begge bankene allerede i dag, men etableringen av felles meglerkontor forsterker satsingen. Orkla og Grong er de største bankene i Eika-Alliansen i Trøndelag. Derfor mener vi at vi i fellesskap kan betjene et Trondheimsmarked godt med profesjonell eiendomsmegling i samarbeid med effektive og konkurransedyktige bankprodukter, sier banksjef Jon Håvard Solum i Grong sparebank.

 - Gode meglerløsninger, og dyktige meglere i samarbeid med offensive og kundeorienterte banker med størrelse, er en suksessoppskrift vi nå tar til Trondheim. Vi er svært fornøyde at vi kan satse med Marius på vårt lag. Han er dyktig, offensivt og blant de mestselgende meglerne i byen og sterkt motivert for å bygge den gode Aktiv-kulturen her, sier banksjef Tore Gjerstad i Orkla sparebank.

Tro på boligmarkedet i Trondheim

Boligmarkedet har den siste tiden vært preget av økte renter og et mer krevende kostnadsbilde, som gir usikkerhet. Kvalvik er overbevist om at Aktiv sitt fokus på rådgivning, effektive og profesjonelle systemer og lokalkjennskap er skreddersydd for dagens marked.

-  Vi ser et stort behov for tjenestene våre i dagens marked. Det er når markedet er litt nede, at folk virkelig trenger god rådgivning både når det gjelder bolig og økonomi. I 2023 tok det litt lengre tid å selge en bolig enn i 2022, men likevel langt kortere tid enn snittet siste 10 år. Vår forventning til boligmarkedet, er at markedet vil utvikle seg positivt i årene fremover. Rentetoppen er antatt nådd, og dette gir markedet en større forutsigbarhet, sier Kvalvik.


Om Aktiv Eiendomsmegling Trondheim

Grong sparebank og Orkla sparebank har etablert Aktiv eiendomsmegling Trondheim. Det eies 50/50. I Trondheim tilbyr man tjenester innen salg og kjøp av bolig og fritidseiendom, verdivurderinger og prosjektmegling. Vi fokuserer på å gi kundene personlig oppfølging og en forutsigbar salgsprosess.