aktiv-eiendomsmegling

Meglere melder overgang og etablerer Aktiv eiendomsmegling i Asker

En av de markedsledende eiendomsmeglerne i Asker bytter nå kjede. – Vi er de samme folkene som tidligere, men gjennom å bli tilknyttet det vi ser som en av Norges sterkeste merkevarer innen eiendomsmegling, blir vårt produkt til kundene enda bedre.

Det sier daglig leder Petter Mamen-Lund, som har meglet i Asker-området i mange år. På årets første dag ble Petter og de sju kollegene hans i Bankveien i Asker en del av Aktiv-kjeden 

– Merkevaren Aktiv er en del av Eika alliansen som igjen består en rekke selvstendige banker i hele landet.  Det gjør oss enda mer konkurransedyktige i vårt marked hvor mange konkurrenter er banktilknyttet, forteller Mamen-Lund.

En bedre kundeopplevelse

Overgangen til Aktiv eiendomsmegling, skjer samtidig med at Skue sparebank, også en del av Eika-alliansen, satser stadig sterkere på Asker-området. Banksamarbeid er dog bare en av flere grunner til at Mamen-Lund og hans  kolleger nå blir til Aktiv.

– Vi opplever at Aktivs merkevareprofil treffer veldig godt i dagens marked. Aktiv har også gjort smarte investeringer i systemer og struktur som både effektiviserer budgivning og sørger for at all databehandling og prosesser er i henhold til alle lover og regler.

Ved å bli en del av Aktiv tar vi et steg nærmere kundene og et steg opp på effektivitet og profesjonalitet. Det vil gjøre oss i stand til å levere på et høyere nivå i alle ledd og gi kundene en bedre opplevelse over hele linja, sier Mamen-Lund.

Aktiv-kjeden har mer enn 80 kontorer i hele Norge. Aktiv eiendomsmegling Asker blir en partner-eid franchise i Aktiv-kjeden. Det er Mamen-Lund, Engh, Salvesen og Partners AS som er selskapet som nå blir en del av Aktiv-kjeden. Selskapet går godt og vil ha samme eierstruktur også etter kjedebyttet.

– Aktiv er drevet av personer som selv har vært meglere og kjenner faget og som derfor vet hva det å drive et meglerkontor handler om. Dette sammen med spisskompetanse og gode digitale løsninger gjorde valget enkelt, sier Mamen-Lund.   

Høy lokalkjennskap, lang erfaring

Mamen-Lund og kollegaene blir værende i de samme lokalene i Bankveien i Asker. Alle ansatte blir med videre. Det er en erfaren gjeng med svært god lokalkjennskap. Flere har meglet i Asker siste 20-25 år.  På kontoret er alle meglerne fra Asker. Mamen-Lund mener dette er en fordel for kundene.

– Meglerne våre har sterk tilhørighet til lokalsamfunnet i Asker. Det vil kundene våre oppleve i sin kontakt med oss. Vår innsikt i det lokale markedet er en klar fordel i usikre tider, sier Mamen-Lund.

Boligmarkedet har den siste tiden vært preget av økte renter og et mer krevende kostnadsbilde, som gir usikkerhet. Mamen-Lund tror erfaring og kompetanse på boligmarkedet kommer spesielt til nytte i dagens markedssituasjon.

– Vi ser et stort behov for tjenestene våre i dagens marked. Det er jo når markedet er litt nede, at folk virkelig trenger god rådgivning. Vårt kontor er fullt av erfaring, hvor den mest erfarne begynte i 1994. Vi håper at vår kompetanse kan gi kundene trygghet, sier Mamen-Lund.

– Aktiv er veldig opptatt av rådgivning og har en folkelig profil. Her megler vi både flotte boliger og boliger til folk flest. Det er en profil som passer veldig godt til dagens marked. Markedet er fortsatt bra, med god tilfangst av kjøpere fra Oslo, men samtidig må det jobbes godt for å hjelpe kundene best mulig. Her er vi nå perfekt posisjonert, sier Mamen-Lund.

Aktiv eiendomsmegling Asker vil bestå av eiendomsmeglerne og partnerne Petter Mamen-Lund, Hege Jøldal, Christian Thordén Salvesen, Odd Andre Engh, Håkon Dybwad og eiendomsmeglerne Mathias Carlsen, Joakim Lundquist og Lene Solem.

– Vi har en klar vekststrategi om å styrke oss som kjede, og da særlig i områder som også bidrar til å styrke våre eierbanker. Asker er et slikt område. Vi gleder oss over å få veldig dyktige og erfarne meglere ombord. De passer veldig godt inn i vår kultur, sier administrerende direktør Karsten Onsrud i Aktiv eiendomsmegling.

Les mer om Aktiv Asker her.