aktiv-eiendomsmegling
09.10.2023

Stor undersøkelse: Hit vil Oslofolk flytte

Omtrent ingen i Oslo vest vil flytte til øst, og få i øst vil flytte til vest. Det viser Aktiv Eiendomsmeglings undersøkelse Oslopulsen.

62 prosent av Oslos befolkning er villige til å bo i en annen bydel enn den de bor i nå.

– Mobiliteten i Oslos boligmarked er stor. Tallene er tydelige: Folk flytter gjerne mellom bydeler, men det er helst til nabobydelen eller en annen nær bydel. Østkantfolk blir på østkanten, og vestkantfolk blir på vestkanten, sier administrerende direktør Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling.

Marianne Lund Østhagen er megler i øst og Richard Dante i vest. De er begge skjønt enige om at skillet mellom øst og vest handler om identitet, tilhørighet og miljø.

 – I øst har det med tilhørighet og miljø å gjøre. Øst og vest er ganske forskjellige, derfor skjer det sjelden at man krysser grensen. Det vi ser er folk som har kommet fra andre steder i Norge og bodd i sentrumsområdene kan komme hit til Groruddalen når de trenger en større bolig, sier Marianne som er daglig leder og eiendomsmegler i Aktiv Oslo Nord.

Marianne Lund Østhagen, partner og eiendomsmegler i Aktiv Oslo NordMarianne Lund Østhagen, partner og eiendomsmegler i Aktiv Oslo Nord

Generasjonsreise i vest

Richard Dante, partner og eiendomsmegler hos Aktiv eiendomsmegling Frognerveien beskriver en boligreise i vest som en generasjonsreise.

– Typisk her i vest er at man også har foreldre boende her. Er man fra Røa eller Ullern så blir foreldrene igjen når barna flytter ut. Så flytter man selv sentrumsnært til Frogner, Majorstua eller Løkka. Når man da igjen får barn så flytter man tilbake igjen for å få gi barna sine samme oppvekst man selv hadde og for å ha foreldrene nært. Det handler om det vante og kjente, rett og slett, enten man er født i øst eller i vest, sier han.

Også i øst blir man i generasjoner. Men her flytter mange av foreldrene heller ut av Oslo.

«Det skjer et generasjonsskifte i Groruddalen nå. Folk flytter fra eneboliger til lettstelte leiligheter. Da flytter de til nybygg på Strømmen og i Lørenskog. Det bygges for lite nytt i Groruddalen» - Marianne Lund Østhagen, Aktiv Oslo Nord
Richard Dante, partner og eiendomsmegler i Aktiv Frognerveien Richard Dante, partner og eiendomsmegler i Aktiv Frognerveien

Bomiljøet teller i sentrum

Det er ikke bare mellom øst og vest man ikke flytter. Flertallet som er bosatt i en sentrumsbydel vil gjerne også fortsette å bo i sentrumsbydelene.

– Også i sentrum handler det om identitet. Folk bor på Grünerløkka fordi de identifiserer seg med Løkka. En som bor på Torshov kan gjerne flytte til Sagene, men de som bor på Løkka skal gjerne bo på Løkka, sier Klaus Westersund, daglig leder og eiendomsmegler i Aktiv Grünerløkka og fortsetter:

– Den typiske boligreisen nå er at du har en to- eller treroms i sentrumsbydelene, så flytter du til noe større på Sagene, Torshov eller Løren når du får barn – og ikke ut til bydelene utenfor ring 3. Løren har vokst frem som et godt, familievennlig sentrumsalternativ.

Alt byen har å tilby spiller en avgjørende rolle i sentrum. Her bor folk tett på handlegater, kultur og uteliv. Samtidig er det ganske kort vei til marka.

– Oslo er unik sånn. Bor du sentralt har du likevel både det urbane og naturen tett på, sier Westersund.

Klaus Westersund, daglig leder og eiendomsmegler i Aktiv GrünerløkkaKlaus Westersund, daglig leder og eiendomsmegler i Aktiv Grünerløkka

Hvor du bor er avgjørende for hvor du vil flytte


Folk som bor sør/øst:
Her er det mest aktuelt å flytte til bydelene Nordstrand (26 prosent), Østensjø (25 prosent) og Alna (16 prosent), mens Vestre Aker (3 prosent), Nordre Aker (3 prosent) og Ullern (5 prosent) er bydelene som færrest oppgir som aktuelle å flytte til.

Folk som bor vest: Her er det mest aktuelt å flytte til Frogner (46 prosent), Ullern (44 prosent) og Vestre Aker (35 prosent). Ingen som bor i vest sier det er aktuelt å flytte til Grorud, og bare 1 prosent oppgir at det er aktuelt å flytte til Søndre Nordstrand og Alna.

Folk som bor i sentrum/nord: Her er det mest aktuelt å flytte til Grünerløkka (38 prosent), St.Hanshaugen (35 prosent) og Gamle Oslo (31 prosent), mens færrest oppgir at det er aktuelt å flytte til Søndre Nordstrand (2 prosent), Alna og Grorud (begge 4 prosent).


Om Oslopulsen

Tallene fra denne undersøkelsen er basert på svar fra 510 Osloboere, noe som gjør undersøkelsen representativ for befolkningen i Oslo. Oslopulsen 2023 gir et innblikk i holdninger og preferanser knyttet til boligsalg, boligkjøp og bomiljø i Oslo. 

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 21/4 - 03/05 2023 gjennomført til sammen 510 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år.