aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Arna og Åsane

Gjeldende fra 01.01.2022

Provisjon
(minimum kr. 49 990,-)
Opptil 3,6% av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 2 700,-
TilretteleggingsgebyrKr. 14 990,-
Visning pr. stk.
Deltakelse på overtakelse
Fra kr. 2 500,-
Fra kr. 2 500,-
Oppgjørshonorar Kr. 6 500,-
UtleggsgebyrKr. 4 375,-
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres direkte fra takstmann.
Pris avhenger av medgått tid og type takst.
Markedspakke
- Inkluderer Aktiv Treff med Finn, digitale annonser på aktiv.no og Facebook,
vindusutstilling, nabolagsprofil og trykking av prospekter

Øvrig markedsføring, eksempelvis innrykk i Hus & Hjem (BT) eller lokalavis
Kr. 19 900,-Etter nærmere avtale
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 250,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon.
Pris følger forretningsførers til enhver tid gjeldende gebyrer.
Innhenting av offentlig informasjonPris varierer ut fra kommune og hvilken informasjon som må innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 585,-
FotograferingIht. avtale
EierskifteforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners
Håndtering av utleggspantKr. 1.000,- pr. stk.


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev