aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Eiendomsmegling Åsane

Gjeldende fra 01.01.2022

Provisjon
Opptil 3,6% av salgssummen
Minimumsprovisjon kr. 49.990,-
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 2 700,-
TilretteleggingsgebyrKr. 14 990,-
Visning pr. stk.
Deltakelse på overtakelse
Fra kr. 2.500,-
Fra kr. 2.500,-
Oppgjørshonorar Kr. 6 500-
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport for boligFaktureres direkte fra takstmann, pris
avhenger av medgått tid og type rapport
selger velger.
Markedspakke
- Inkluderer Aktiv Treff med Finn,
digitale annonser på aktiv.no og Facebook,
vindusutstilling, nabolagsprofil og trykking av prospekter

Øvrig markedsføring, eksempelvis innrykk
i Hus & Hjem (BT) eller lokalavis
Kr. 15 900,-
Etter nærmere avtale
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 250,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonVarierer ut fra hvilken informasjon som må
innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 585,-
FotograferingIht. avtale
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners
Håndtering av utleggspantKr. 1.000,- pr. stk.


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev