aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Bergen Vest 

Gjeldende fra 01.01.2023

Provisjon
(minimum kr. 49 900,- / minimum andelsbolig kr. 49 900,-)
3,1% av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 1 400,-
TilretteleggingsgebyrKr. 4 900,-
Visning pr. stk.Fra kr. 2 000,-
OppgjørshonorarKr. 6 900,-
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport for boligFaktureres direkte fra takstmann.
Pris avhenger av medgått tid og type takst.
Markedspakke
Inkludert i markedsføringspakke;
finn.no, aktiv.no, Facebook,
trykking av prospekter,
vindusutstilling og annet salgsmateriell.
Kr. 19 900,-Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 250,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonPris varierer ut fra kommune og hvilken
informasjon som må innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 525,-
FotograferingIht. avtale
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.