aktiv-eiendomsmegling

Prisliste for Ålgård

Gjeldende fra 01.01.22

Provisjon
(minimum kr. 39 900,-)
3,1% av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt. valg av timebasert meglervedlag)
Kr. 2 500,-
TilretteleggingsgebyrKr. 19 900,-
OppgjørshonorarKr. 5 900,-
(+ kr. 800,- pr utleggsforretning)
Andre mulige kostnader
TilstandsrapportFaktureres direkte av takstmann, pris avhenger
av medgått tid og type takst selger velger.
MarkedsføringspakkeKr. 17 900,-
Inkludert i markedsføringspakke;
finn.no, aktiv.no, Facebook, trykking av prospekter,
vindusutstilling, fotograf (standardbilder) og annet salgsmateriell.
Inkl. i markedsføringspakke
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 275,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonVarierer fra hvilken informasjon som må innhentes.
Tinglys av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 585,-
Fotografering tilleggStandardbilder inkl. i markedspakke.
Evnt. kveldsfoto (opptil 15 bilder) kr. 3.500,-
og dronefoto (opptil 7 bilder) kr. 2.000,-.
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners

Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering.

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev