aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Arendal

Gjeldende fra 01.01.2023

Provisjon
(minimum kr. 45 000,-/minimum andelsbolig kr. 40 000,-)
Fra 1,5 - 3,1% av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 1 800,-
TilretteleggingsgebyrKr. 10 900,-
Visning per stk.Fra Kr. 1 875,-
Oppgjørshonorar
Gjennomføres av Meglerservice AS
Kr. 4 250,-
(+ kr. 500,- pr. heftelse utover den første)
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres direkte fra takstmann, pris
avhenger av medgått tid og type rapport
selger velger.
Markedsføringspakke (grunnpakke) innhenting av
opplysninger, foto, trykking av prospekter, vindusutstilling og
annet salgsmateriell.
Kr. 8 950,-
Markedspakke internett
Finn.no, Aktiv.no (vårt eget nettsted),
Aktiv boligsøk, Aktiv Arendal Facebook sider,
Ukens bolig
Utvidet digital markedspakke med Aktiv treff med Finn,
Smp.no – eiendomskarusell på Agderposten.no,
Aktiv boligsøk, Aktiv Arendal Facebook sider, Ukens bolig
Kr. 4 550,-


Kr. 4 850,-
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 878,-
Markedspakke avis:
Agderposten ordinær pakke (2 x halvside eller 1 x helside i ordinær avis)
Kr. 6 500,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Arendal Boligbyggelag Kr. 3 019,-
Utleggsgebyr / GarantiforsikringspremieKr. 3 800,-
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 585,- / Kr. 540,-
Valgfrie tilleggDronefoto fra Kr. 2 750,-
Forberedelse til foto – styling (Storm Interiør) fra kr. 2 000,-
Stor fotopakke (+ 10 bilder) / Omfoto: fra kr. 1 000,-
Boligselgerforsikring etter gjeldende priserIht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev