aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Årnes

Gjeldende fra 01.01.2024

Provisjon
(minimum kr. 47 000,- )
3,1% av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 2 500,-
TilretteleggingsgebyrKr. 17 500-
Visning per stk.Kr. 3 000,-
Oppgjørshonorar Kr. 7 000,-
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres direkte fra takstmann, pris
avhenger av medgått tid og type rapport
selger velger.
MarkedsføringspakkeKr. 21 990,-
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no,
Facebook, aktiv treff med finn.no, ukens bolig på finn.no,
digital nabovarsel, facebook og instagram annonse,
digitalt prospekt, vindusutstilling og annet salgsmateriell.
Inkl. i markedsføringspakke
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjon og signeringKr. 1 990,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonVarierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 540,-
FotograferingIht. avtale.
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners
Fornyelse av finn.no annonseKr. 2 500,-
FactoringKr. 1 950,-
Trykte salgsoppgaverKr. 2 000,-


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev