aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Askim

Gjeldende fra 01.01.2023

Provisjon
(minimum kr. 45 000,-)
3,1% av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 2 000,-
TilretteleggingsgebyrKr. 14 900,-
Visning per stk.Kr. 2 000,-
Oppgjørshonorar Kr. 1 500,- per utleggsforretning
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres direkte fra takstmann,
pris avhenger av medgått tid og type takst selger
velger.
MarkedsføringspakkeKr. 23 000,-
Verdivurdering / E-takst
Honorarsalg (Kontrakt/oppgjør & tinglysning)
Kr. 2 500,- / 3 500,-
Kr. 30.000,-
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonAvhengig av antall oppslag og servitutter
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonVarierer ut fra hvilken informasjon som må
innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 585,-
FotograferingIht. avtale.
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev