aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Aurskog

Gjeldende fra 01.01.2023

Provisjon
(minimum kr. 49 500,-)
3,1% av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 2 250,-
Visning per stk.Fra kr.2 500,-
Tilretteleggings- og oppgjørshonorarKr. 22 500,-
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres direkte fra takstmann, pris
avhenger av medgått tid og type rapport
selger velger.
MarkedsføringspakkeKr. 20 990,-
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no,
Facebook, trykking av prospekter, vindusutstilling og annet
salgsmateriell.
Inkl. i markedsføringspakke
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 1 290,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonVarierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 525,-
FotograferingIht. avtale.
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners
Fornyelse av finn.no annonseKr. 2 500,-
FactoringKr. 1 250,-


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev