aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Carl Berner

Gjeldende fra 01.01.2023

Provisjon
(minimum kr. 39 900,-)
Fra 1,25 % til 3,1% av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 3 490,-
Tilrettelegging boligFra Kr. 24 900,-
Visning per stk.Fra Kr. 3 890,-
Oppgjørshonorar Kr. 4 990,-
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres direkte fra takstmann, pris
avhenger av medgått tid og type rapport
selger velger.
MarkedsføringspakkeKr. 16 990,-
ProspektpakkeKr. 3 990,-
Spørregebyr elektronisk grunnbokKr. 990,-
SikkerhetsstillelseKr. 850,- + 0,0025‰av salgssum
Lisens meglersenter, grafisk arbeideKr. 425,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Meglerpakke med bl.a. kommunal informasjonFra kr 1 955,-Varierer ut fra hvilken
informasjon som må innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæring(Fast eiendom/selveier) Kr. 585,-
(Andelsbolig) Kr. 480,-
(Aksjebolig) Avhengig av forretningsfører
FotograferingIht. avtale
EierskifteforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev