aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Frognerveien

Gjeldende fra 01.01.2022

Provisjon
(minimum kr. 39 900,- / minimum andelsbolig kr. 34 900,-)
Fra 1% til 3,6% av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 3 490,-
TilretteleggingsgebyrKr. 19 900,-
Visning per stk.Fra kr 3 490,-
Oppgjørshonorar Kr. 4 490,-
Sikkerhetsstillelse0,025 % av salgssum + kr 850,-
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres direkte fra takstmann, pris
avhenger av medgått tid og type rapport
selger velger.
MarkedsføringspakkeKr. 15 500,-
Inkludert i markedsføringspakke; stor annonse på finn.no,
ukens bolig på finn.no, aktiveiendom.no, Facebook, trykking av
prospekter, vindusutstilling og annet salgsmateriell.
Inkl. i markedsføringspakke
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 990,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonVarierer ut fra hvilken informasjon som må
innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 525,-
FotograferingIht. avtale.
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev