aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Halden

Gjeldende fra 01.01.2023

Provisjon
(minimum kr. 34 900,-)
Fra 1% av salgssummen og opp til 3%
av salgssummen (næring/landbruk)
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 1 980,-
Tilretteleggingsgebyr: Inkl. skilting, trykking av prospekter,
vindusutstilling og annet salgsmateriell, SMS-utsendelser m.m.
Kr. 6 900,-
Visning hos oss er inkludert i honorar i de fleste pakker.
Ellers pr. stk

Kr. 1 900,-
Oppgjørshonorar Kr. 5 500,-
(+ kr. 500,- pr. heftelse utover den første)
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres normalt direkte fra takstmann,
pris avhenger av type bolig. Fra ca. kr. 8 750,-
MarkedsføringspakkeFra kr. 3 500,- til 15 900,-
Inkludert i markedsføringspakke:
Grunnpakke: finn.no, aktiv.no.
Aktiv treff har i tillegg også: Facebook,
Instagram, Aftenposten, VG og HA nettannonser.
Inkl. i markedsføringspakke
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 275,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonVarierer ut fra hvilken informasjon som må
innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 585,- / Kr. 540,-
FotograferingIht. avtale. Grunnpakke kr. 4 390,-
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners
E-takst med Verdivurdering
Prisvurdering ved salg er kostnadsfritt
Fra kr. 2 750,- - 3 750,-


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev