aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Hallingdal

Gjeldende fra 01.01.2022

Provisjon
(minimum kr. 49 000,-)
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 2 000,-
TilretteleggingsgebyrKr. 15 000,-
Visning per stk.Fra kr. 2 000,-
Oppgjørshonorar Kr. 5 500,-
(+ kr. 500,- pr. heftelse utover den første)
Verdivurdering/EtakstKr. 2 900,-
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres direkte fra takstmann, pris
avhenger av medgått tid og type rapport
selger velger.
MarkedsføringspakkeKr. 12 900,-
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no,
målrettet digital markedsføring og annet salgsmateriell.
Inkl. i markedsføringspakke
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 250,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonVarierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 525,-
FotograferingIht. avtale.
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev