aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Hønefoss

Gjeldende fra 01.01.2023

Provisjon
(minimum kr. 50 000,-)
1,0 - 3,5% av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 2 900,-
TilretteleggingsgebyrKr. 14 900,-
Visning per stk.Kr. 2 900,-
Oppgjørshonorar Kr. 6 900,-
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres direkte fra takstmann, pris
avhenger av medgått tid og type rapport
selger velger.
MarkedsføringspakkeKr. 21 900,-
(inkl. annonsering på internett (Finn.no og Aktiv.no) og
sosiale medier, samt Aktiv treff med Finn,
ukens bolig på finn.no, digital salgsoppgave, vindusutstilling,
"til salgs"-materiell, fotograf (maks 30 bilder),
plantegning og 1 t interiørveileder.
Du får også tilgang til vårt boligkjøperregister, Aktiv Boligsøk
Inkl. i markedsføringspakke
Boligkarusellen i Ringerikes BladKr. 3 000,-
Innhenting av offentlig informasjon (meglerpakke)Kr. 6 600,-
Innhenting av evt. informasjon fra forretningsførerKr. 4 900,-
Evt. eierskiftegebyr til brl. / sameieKr. 6 215,- (Ringbo)
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 585,- / 480,-
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 350,-
Sletting/tinglysning av heftelserKr. 500,- per stk.
E-signering (dokumenter for tinglysning,
inngåelse av kontrakter og øvrige dokumenter)
Kr. 1 500,-
AdministrasjonsgebyrKr. 4 900,-
FotograferingInkl. i markedsføringspakke
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners
Tilvalg:
Drone foto/kveldsbilder
Helside i Ringerikes Blad
Prospekt, trykket

Kr. 3 000,- (5 stk.) / 3 000,- (5 stk.)
Kr. 6 900,-
Kr. 2 000,- (10 stk.)


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev