aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Kongsvinger

Gjeldende fra 01.01.2022

Provisjon
(Minimum kr. 45 000,- / minimum andelsbolig kr. 35 000,-)
Fra 1% - 3,5 % av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 2 000,-
Tilretteleggingsgebyr
Befaring, prisfastsettelse (verdivurdering/E-takst),
innhenting og sjekk av lovpålagte opplysninger,
innhenting av saldobrev, registrering av opplysninger,
salgsforberedelser, bestilling og koordinering av underleverandører,
utforming og bestilling av annonser, og utarbeidelse av salgsprospekt.
Kr. 9 900,-
Visning per stk.Fra kr. 2 000,-
Oppgjørshonorar Kr. 4 950,-
UtleggsgebyrSalæroppdrag / KontraktsoppdragFra kr. 17 500,-
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres direkte fra takstmann, pris
avhenger av medgått tid og type rapport
selger velger.
Markedsføringspakke – 1 – 2 – 3
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no, annonse
Facebook, magasinprospekt, vindusutstilling og
salgsmateriell. Annonse + digital annonsering i Glåmdalen.

Vi har 3 standardpakker med ulik størrelse på avisannonse i Glåmdalen.
Se også egen info om tilleggsmuligheter for annonsering.
Kr 9 500,- / 10 500,- / 13 000,-
Grunnpakke borettslag
Grunnpakke seksjonsbolig
Grunnpakke selveier
Grunnpakke inkluderer: kommunale opplysninger / opplysninger fra
forretningsfører, grunnboksutskrift, sikringsobligasjon,
hjemmelsoverføring, e-sign., plakat.Vi innhenter all tilgjengelig og
oppdatert offentlig informasjon om din bolig til bruk i annonser
og salgsoppgave.
Kr. 6 900,-
Kr. 9 950,-
Kr. 9 900,-
Boligfoto leilighet
Boligfoto rekkehus/enebolig
Fotostyling, kveldsfoto, dronefoto, mastfoto etc.
Fra kr 4 000,-
Fra kr 5 000,-
Iht. avtale
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev