aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Oppdal

Gjeldende fra 01.01.2023

Provisjon
(minimum kr. 45 000,-)
Prosentsats varierer med forventet salgssum.
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 1 750,-
TilretteleggingsgebyrVeiledende kr. 15 000,-
Visning per stk.Veiledende kr. 1 750,-
Oppgjørshonorar Kr. 4 750,-
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres direkte fra takstmann, pris
avhenger av medgått tid og type rapport
selger velger.
MarkedsføringspakkeFra kr. 9 500,- til kr. 29 500,-
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no,
Facebook, trykking av prospekter, vindusutstilling
og annet salgsmateriell.
Inkl. i markedsføringspakke
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 172,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonOppdal: kr. 5 069,-
Rennebu: kr. 4 653,-
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 585,-
FotograferingFra kr. 4 500,-
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev