aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Ryfylke

Gjeldende fra 01.01.2022

Provisjon
(minimum kr. 45 000,-)
Fra 1,5% til 3,5% av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 2 500,-
TilretteleggingsgebyrKr. 10 900,-
Visning per stk.Inkludert i provisjonen
Oppgjørshonorar Kr. 4 000,-
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Faktureres direkte fra takstmann, pris
avhenger av medgått tid og type rapport
selger velger.
Digital markedsføringspakkeKr. 7 200,-
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no,
Aktiv Treff, Ukens bolig på Finn.no, Facebook og vindusutstilling.
Inkl. i markedsføringspakke
Prospektpakke ( ca 15 stk)Kr. 2 950,-
WebmeglerKr. 1 190,-
Innhenting av offentlig informasjonVarierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 585,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis det er eierseksjon, og avhengig av hvilken forretningsfører.
FotograferingIht. avtale.
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev