aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Mo i Rana

Gjeldende fra 01.01.2023

Provisjon
(minimum kr. 39 900,- / minimum andelsbolig kr. 34 900,-)
Normalt 3,1% av salgssum(avtales nærmere)
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 2 500,-
TilretteleggingsgebyrKr. 6 500,-
Visning per stk.Fra kr. 2 500,-
Oppgjørshonorar Kr. 5 500,-
(+ kr. 500,- pr heftelse utover den første)
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport Dekkes av Eiendomsmegler og trekkes ved oppgjør.
MarkedsføringspakkeKr. 16 900,-
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no,
Facebook, digitale prospekter, Ranablad.no,
Aktiv Treff, Instagram og annet salgsmateriell.
Inkl. i markedsføringspakke
Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 172,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonVarierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 525,-
FotograferingIht. avtale.
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Meld deg på vårt nyhetsbrev