aktiv-eiendomsmegling


Prisliste Aktiv Sørlandet

Gjeldende fra 01.01.2023

Provisjon
(minimum kr. 52 500,-)
2,5-3,6 % av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 2 500,-
TilretteleggingsgebyrKr. 16 550,-
Visning pr. stk.Fra kr. 2 000,-
OppgjørshonorarKr. 5 000,-
(+ kr. 500,- pr. heftelse utover den første)
Andre mulige kostnader
Tilstandsrapport for boligFaktureres direkte fra takstmann,
pris avhenger av medgått tid og type
takst selger velger. Ca. 5.000 – 17.000,-
MarkedsføringspakkeEtter avtale
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no, aktiv.no,
facebook, trykking av prospekter, vindusutstilling
og annet salgsmateriell.
Kr. 6.000,- Inkl i markedsføringspakke
IInnhenting av elektronisk grunnbokinformasjon Kr. 250,-
Informasjon fra eventuell forretningsførerKun hvis andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører.
Innhenting av offentlig informasjonVarierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes.
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringKr. 585,-
Fotografering + plantegningerKr. 5 000,-
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.