aktiv-eiendomsmegling


Aktiv Steinkjer Prisliste 

Gjeldende fra 01.01.2022

Provisjon
(minimum kr. 49 900,- / minimum andelsbolig kr. 49 900,-)
1% - 3,5% av salgssummen
Eventuell timepris
(ved evt valg av timebasert meglervederlag)
Kr. 1 800,-
TilretteleggingsgebyrKr. 15 000,-
Visning pr. stk.
Utleggsgebyr
Fra kr. 1 500,- til 5 000,-
Kr. 4 000,-
Gebyr for elektronisk tinglysningKr. 500,-
OppgjørshonorarKr. 4 750,-
(+ kr. 500,- pr heftelse utover den første)
Andre mulige kostnader
TilstandsrapportFra kr. 4 000,- til kr. 25 000,- .
Markedspakke
Inkludert i markedsføringspakke; finn.no,
aktiv.no, Facebook, vindusutstilling
og annet salgsmateriell.
Fra kr. 13 900,- til kr. 32 900,-


Innhenting av elektronisk grunnbokinformasjonKr. 250,-
Informasjon fra eventuell forretningsfører.
Kun ved andels-/aksjebolig eller eierseksjon,
og avhengig av hvilken forretningsfører
Fra kr. 0,- til kr. 5 000,-
Innhenting av offentlig informasjonFra kr. 1 500,- til kr. 6 500,-
Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæringFra Kr. 480,- til 585,-
FotograferingFra kr. 4 000,- til kr. 12 000,-
BoligselgerforsikringIht. avtale med Söderberg & Partners
Eierskiftegebyrer forretningsfører Fra kr. 0,- til 7 000,-
Håndtering av utleggspantKr. 1.000,- pr. stk.
Boligselgerforsikring borettslag Iht. avtale med Söderberg & Partners
Boligselgerforsikring fast eiendom Iht. avtale med Söderberg & Partners


Ta kontakt med en av våre meglere for nærmere informasjon. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut fra en helhetsvurdering. 

Alle oppgitte priser er inkl. mva.