aktiv-eiendomsmegling
12.10.2023

Slik får du støtte til å gjøre boligen din mer energieffektiv 

Ønsker du å innføre energibesparende tiltak i hjemmet, er det flere som tilbyr økonomisk støtte til dette. I denne artikkelen får du en oversikt over hvor og hvordan du kan søke, samt hvor mye du kan få.


.

.

Mange boliger i Norge vil kunne tjene på tiltak som etterisolering, installering av varmepumpe, utskifting av peis med rentbrennende vedovn og så videre. Ulempen med disse tiltakene er imidlertid at de koster. For å få en reell effekt må du gjerne ut med store summer, og større tiltak kan koste godt over 100 000 kroner.

Heldigvis kan man få økonomisk støtte. Den største og mest kjente utdeleren av støtte er Enova, som gir støtte til privatpersoner i forbindelse med en rekke energitiltak. Det er også mulig å få støtte fra flere av landets kommuner og andre organisasjoner. I tillegg kan energieffektivisering gi fordeler som mer gunstige lånebetingelser hos banken og verdiøkning på boligen. 

Enovastøtte

Enova er et statlig organ som gir pengestøtte til bedrifter og privatpersoner som tar miljøvennlige løsninger i bruk. For å få Enovastøtte må tiltaket du ønsker å innføre innfri en rekke kriterier. Blant annet må tiltakene være innovative og benytte seg av nyere teknologi. Det er altså ikke alle energieffektiviserende tiltak som får Enovastøtte.


Disse tiltakene gir Enova støtte til:

 • Væske-til-vann-varmepumpe - opp til 10 000 kroner 
 • Smart varmtvannsbereder - 4000 kroner
 • Akkumulatortank - 5000 kroner
 • Vannbåren varme - 10 000 kroner
 • Bio-ovn med vannkappe - 10 000 kroner
 • Biokjel - 10 000 kroner
 • Solceller - 7500 kr + 1250 kr per kWp installert effekt
 • Solfanger - 10 000 kroner
 • Varmegjenvinning av gråvann - 2500 kroner
 • Oppgradering av bygningskroppen - 150 000 kroner
 • Balansert ventilasjon - 5000 kroner
 • Varmepumpebereder - 5000 kroner

 Besøk enova.no/privat for å søke om støtte.

Hvilke kommuner gir støtte, og til hva?

Støtten man kan få fra kommunene varierer fra kommune til kommune, men fordelen her er at enkelte kommuner gir støtte til tiltak som Enova ikke gjør. For eksempel gir flere kommuner støtte i forbindelse med etterisolering eller skifte fra åpen peis til vedovn. 

Ifølge en undersøkelse utført av Huseierne tilbyr 78 kommuner i Møre og Romsdal og Viken fylkeskommune energirådgivning. Agder sine 25 kommuner får energirådgivning gratis. 

Utover energirådgivning tilbyr enkelte kommuner også støtte for tiltak som solceller, bytte av vinduer og installering av varmepumpe. Oslo kommune gir god støtte til sameier, borettslag og næringsbygg som anskaffer solcelleanlegg gjennom solcelletilskuddet. Hvilke tiltak hver enkelt kommune gir støtte til vil variere. Ta derfor kontakt med din kommune for å finne ut hvilke tiltak de gir støtte til.

Riksantikvaren

Bor du i en vernet bygning, er det mulig at du kan få støtte fra Riksantikvaren i forbindelse med energitiltak. Riksantikvaren kan gi støtte for sikring, istandsetting og vedlikehold av kulturminner. 

Grønne lån

Mange banker gir i dag gunstige lånebetingelser for kunder som utfører energieffektiviserende tiltak i hjemmet. Dette gjelder både kunder som tar opp lån spesifikt for boligoppgradering, og kunder som skal kjøpe en energieffektiv bolig. Eksempelvis tilbyr DNB et grønt lån for kunder som skal kjøpe, eller refinansiere, en bolig med energimerke A eller B, og tilbyr også et miljølån for kunder som skal utføre energitiltak.

Husbanken, som har som mandat å utjevne sosiale forskjeller og bistå vanskeligstilte med å skaffe seg bolig, tilbyr i tillegg et eget lån til de som skal utføre boligoppgraderinger med «høy kvalitet», hvilket vil si «byggets fysiske og miljømessige kvaliteter». Eksempler på arbeid som kvalifiseres for Husbankens lån er å bygge bolig med lavt energiforbruk og fornybare energikilder, eller oppgradere boligen slik at den får betydelig lavere energiforbruk og god tilgjengelighet. 

Nye EU-regler krever mer energieffektive boliger

EUs kommende bygningsdirektiv vil føre til at alle bygg må oppnå energiklasse E innen 2030, og energiklasse D innen 2033. Det betyr at du som eier eller skal kjøpe ny bolig må innføre energibesparende tiltak dersom boligens energiklasse i dag er dårligere enn klasse E.

Før du setter i gang, bør du undersøke om tiltakene du skal innføre kan få økonomisk støtte av Enova, kommunen eller andre organisasjoner. Husk at også mindre tiltak som å legge tetningslister, bytte ut vinduer med lavenergivinduer og et bytte til LED-lys vil bidra til å gjøre boligen mer energieffektiv.