aktiv-eiendomsmegling
02.10.2023

Slik gjør du boligen din mer energieffektiv

Med en energieffektiv bolig vil du ikke bare senke eget strømforbruk og få lavere strømregninger, men du vil også bidra til det grønne skiftet. Og det må du snart, ifølge EU. Her finner du forslag til både små og store tiltak som kan gjøre din bolig energieffektiv.   

.

Det grønne skiftet krever energieffektivisering

Energieffektivisering er et uttrykk vi har blitt godt kjent med de siste årene, og særlig fokus får det når høsten kommer og strømprisene kanskje øker. Men effektivisering av eget strømforbruk handler om mer enn å bare oppnå lavere strømregning. 

I det store bildet er nemlig energieffektivisering helt vesentlig for at vi skal lykkes med det grønne skiftet. Når mer og mer går på strøm, må strømmen brukes effektivt om vi skal ha nok. 

Derfor er EU nå i gang med etableringen av et eget bygningsenergidirektiv. Direktivet vil kreve at Europas innbyggere, også vi i Norge, må energieffektivisere boligene våre. Det langsiktige målet til EU er at alle boliger i Europa skal være nullutslippsboliger innen 2050. På kortere sikt, må alle boliger med energimerke F og G oppgraderes innen 2030.

Hvor strenge kravene blir, og i hvor stor grad vi i Norge vil rammes av dem, er foreløpig ikke helt klart. Men det som er sikkert, er at flere kommer til å måtte energieffektivisere boligene sine i løpet av de neste årene. For mange kan dette bli kostbart, men i det lange løp gi økt verdi på boligen din og lavere strømutgifter.

Les mer om: Slik påvirker de nye EU-reglene deg som eier eller skal kjøpe bolig.

Disse tiltakene er rimeligst, og dyrest

Heldigvis er det mange måter du kan energieffektivisere boligen din på. Fra veldig små tiltak, som å legge tettelister i vinduer, til store og effektfulle grep, som å montere solceller på taket. Her deler vi inn tiltak i tre nivåer: mindre, middels og store tiltak, alle med tilsvarende effekt.

Små: Enkle og rimelige

Disse tiltakene koster fra kun 10 kr meteren til noen titusenlapper. I tillegg er de fort gjort:

 • Legge tetningslister
 • Bytte ut vinduer med lavenergivinduer
 • Smart strømstyring ved bruk av smartplugger
 • Bytte til LED-lys

.

 

Middels: Overkommelige priser og god effekt

De middels store tiltakene koster fra rundt 10.000 kroner til ca. 150.000 kroner. Flere av dem kan utgjøre en stor forskjell for inneklimaet og strømregningen din:

 • Installer et smartsystem i boligen
 • Kjøp/bytt til en rentbrennende vedovn
 • Innvendig etterisolering (500-1000 kr per kvadratmeter)
 • Etterisolering av kaldloft (500 kr per kvadratmeter)
 • Installer en luft-til-luft varmepumpe
 • Installer en luft-til-vann varmepumpe (krever et vannbårent system)


Store: Dyre tiltak med lang tidshorisont

De største tiltakene krever at du er tålmodig og har nok penger, eller belåningsevne, til å dekke investeringskostnadene. I gjengjeld vil disse tiltakene ha vesentlig effekt på strømforbruket ditt:

 • Utvendig totalrenovering, inkludert etterisolering, nytt tak og bytte av kledning
 • Solcelleanlegg
 • Væske-til-vann varmepumper (berg-, sjø-, og jordvarme)

Les mer om: Flere fordeler ved å oppgradere oppvarmingssystem.

Verdiøkningen kan være stor – men ikke nødvendigvis

Mindre tiltak medfører som regel ikke så stor verdiøkning, mens middels til store tiltak kan gjøre det. Dette gjelder særlig dersom det er snakk om å innføre funksjoner som er populære blant boligkjøpere, som for eksempel vedfyring eller varmepumpe.

Større verdiøkninger som følge av energioppgradering, eller boligoppgraderinger generelt, skjer imidlertid stort sett i større byer som Oslo. Bor du ikke fullt så sentralt, vil verdiøkningene være av det mindre slaget. Da bør du med andre ord ikke ha stor verdigevinst som motivasjon for oppgraderingen, men heller regne på hva det vil kunne spare deg i strømutgifter, og hvor mye bedre inneklima, stabil varme og miljøbidrag betyr for deg.