aktiv-eiendomsmegling
04.05.2022

Endringer i avhendingsloven har gjort bolighandelen tryggere

1. januar 2022 ble det gjort endringer i avhendingsloven. Nå viser erfaringer at endringene har vært positive både for kjøper og selger. 

.

.

Se den nye takstforskriften her.

Intensjonen med lovendringen var å trygge bolighandelen for begge parter, blant annet gjennom å bedre informasjonen om salgsobjekter før salg.

– Til nå er våre erfaringer utelukkende positive. Alle involverte er tjent med bedre informasjonsflyt og mindre konflikter knyttet til eiendomstransaksjoner. Å kjøpe og selge bolig er store hendelser i folk flest sine liv, og da er det vårt ansvar som bransje å håndtere dette på en trygg og profesjonell måte, sier Håvard Geving, eiendomsmegler i Aktiv Stjørdal

– Selgere flest kan mye om sin eiendom, og med en grundigere takstrapport og profesjonell håndtering av eiendomsmegler i tillegg, er alt nå lagt til rette for en trygg bolighandel.

Håvard Geving

Håvard Geving

Eiendomsmegler ved Aktiv Stjørdal

Bedre tilstandsrapporter 

 

Ved kjøp av bolig er det mye å sette seg inn i, og det er særlig viktig med god informasjon om boligens tilstand. Er det fukt på badet? Hvor gamle er vinduene? Og så videre. Slik informasjon finner man som regel i boligens tilstandsrapport, men kvaliteten på disse rapportene kan variere. For å sikre en tryggere bolighandel er det i tillegg til endringene i avhendingsloven også besluttet at det skal stilles krav til hva en tilstandsrapport skal inneholde. Her settes tydelige retningslinjer og krav til innholdet i rapporten, hvilke undersøkelser som skal utføres og hvordan, samt hvordan informasjonen skal formidles. Takstforskriften trådte i kraft samtidig som endringene i avhendingsloven, dvs. 1. januar 2022. 

– Hovedfokus i tilstandsrapportene skal nå være knyttet til bygningsdeler det ofte er utfordringer med. I tillegg skal det opplyses om mulige konsekvenser ved avvik og gis et estimat på hva det vil koste å utbedre feilene.

Stine Hjallum

Stine Hjallum

Leder kvalitet og compliance/Advokat MNA i Aktiv Eiendomsmegling.

Økt ansvar

Selv om en uavhengig takstmann utfører undersøkelser og innhenter informasjon om boligens tilstand, er selger pliktig til å oppgi all informasjon om boligen som hun eller han sitter på. Når boligen ikke lenger kan selges med forbehold om at den selges «som den er» blir ansvaret for skjulte mangler og feil også lagt på selger, som dermed får egeninteresse av å opplyse om alt som kan være av interesse for kjøper – også det som er negativt.

Boligkjøper, på den annen side, har fått lovfestet sin undersøkelsesplikt. Det vil si at boligkjøper selv er ansvarlig for å sette seg inn i informasjon om boligens tilstand og alle andre salgsdokumenter. Dermed blir ansvaret for skjulte feil og mangler delt mellom selger og kjøper – og bolighandelen blir tryggere og mer forutsigbar for alle. 

Økt ansvar på boligkjøper og -selger kan også gjøre megleres rådgivende rolle enda viktigere, mener Hjallum.

– Meglers oppgave i en salgs- eller kjøpsprosess er blant annet å legge til rette for at all informasjon om boligen som kan ha betydning for handelen, formidles på en forståelig og tydelig måte, sier Hjallum.

Geving legger til: 

– Selgere flest kan mye om sin eiendom, og med en grundigere takstrapport og profesjonell håndtering av eiendomsmegler i tillegg, er alt nå lagt til rette for en trygg bolighandel.

«Smart Boliganalyse» gjør komplisert informasjon enkel å forstå 

Når boligkjøper får økt ansvar for å sette seg inn i boligens tilstand blir det desto viktigere at vedkommende også forstår innholdet i tilstandsrapporten. Her kan det være greit med litt hjelp. 

Smart Boliganalyse er en interaktiv og forbrukervennlig fremstilling av boligers tilstandsrapport, og er et av Aktivs bidrag i arbeidet for å trygge bolighandelen. Her samles teknisk informasjon fra boligens tilstandsrapport, og fremstilles på en interaktiv og forbrukervennlig måte.  

– Smart Boliganalyse gir deg en god og forståelig oppsummering av tilstandsrapporten, og er et godt verktøy for å få en rask og enkel oversikt over tilstanden på boligen du er interessert i, forklarer Hjallum. 

Positiv endring

Lovendringene stiller høyere krav til alle involverte parter i salgsprosessen. Det er positivt og vil føre til en tryggere og mer forutsigbar bolighandel.  

– Den største fordelen med disse endringene er at kvaliteten på tilstandsrapportene øker, at boligselger må formidle all informasjon de har om eiendommen og at interessenter får grundigere informasjon om eiendommens tilstand. Boligkjøpere får da et godt grunnlag å basere sine valg på, og det er viktig for at et boligkjøp skal føles trygt, forteller Hjallum.

Etter fire måneder med de nye reglene er erfaringene positive.

– Av det vi har erfart så langt fungerer lovendringene godt, og som tiltenkt. Vårt inntrykk er at det nye lovverket bidrar til at alle parter i en bolighandel er tryggere nå enn de var før, avslutter Geving. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev