Vi er stolte av å kunne tilby Smart Boliganalyse til våre kunder. Verktøyet gir et balansert og riktig bilde av boligens tilstand på en forbrukervennlig måte, slik at boligbytte kan føles tryggere og bli en seier for både kjøper og selger, forklarer salgssjef i Aktiv, Henriette Sønsteby. 

Nye retningslinjer for boligkjøp 
I Aktiv er vi opptatt av at kundene våre skal føle seg trygge, og nå er dette enda viktigere enn tidligere. For å sikre en trygg bolighandel i forbindelse med koronaviruset, har vi innført en rekke tiltak som sikrer at visninger, boligkjøp og boligsalg blir gjennomført med så lav smitterisiko som mulig. Dette innebærer blant annet at vi sender digitale prospekt, fremfor å gi ut papirutgaver. At tilstandsrapporten i tillegg har blitt interaktiv og forbrukervennlig gjør at du kan føle deg enda tryggere når du er på boligjakt. 

Reduserer konfliktnivået mellom kjøper og selger 
Smart Boliganalyse lanseres for alle nye eiendommer som selges gjennom Aktiv. Verktøyet er tilgjengelig for alle interessenter via lenke fra annonsen på Finn.no og via boligens nettside. Smart Boliganalyse er utviklet av Vendu i samarbeid med Söderberg & Partners, Norsk Takst og Eiendom Norge.

Hvert år får forsikringsselskapene flere tusen klagehenvendelser i forbindelse med boligkjøp. Mange av henvendelsene gjelder uklarhet knyttet til boligens tekniske tilstand. Med Smart Boliganalyse systematiseres informasjonen i tilstandsrapporten, slik at man lettere får et oversiktlig bilde over boligens tekniske standard, forteller leder for Eiendom i Söderberg & Partners, Christian Søhus. 

Først ute med Smart Boliganalyse
Aktiv er den første eiendomsmeglerkjeden i Norge som tilbyr Smart Boliganalyse til alle sine kunder. 

Å kjøpe bolig er den største investeringen folk flest gjør. Med Smart Boliganalyse ønsker vi å gjøre prosessen enda tryggere for både kjøper og selger. Du skal ikke trenge å være bygningskyndig eller drive med kjøp og salg av eiendom for å forstå deg på boligens tilstand, sier Henriette Sønsteby.  

Få et balansert bilde av boligens tilstand 
Før du gir bud bør du sette deg godt inn i boligens tilstand. Har boligen feil eller mangler med for eksempel fuktutsatte bygningsdeler som tak, yttervegger, kjeller eller bad kan dette bli svært kostbart å utbedre. Med Smart Boliganalyse får du god oversikt over både positive og negative sider ved boligens tekniske tilstand.