aktiv-eiendomsmegling
02.05.2024

Undersøkelse: 15 % opplever flytting som vanskelig for barna sine

Hver dag flytter hundrevis av mennesker, og mange av dem sammen med barn. InFact har undersøkt hvordan foreldre inkluderer og involverer barna i flytteprosessen.

Nasjonal undersøkelse

Boligbytteundersøkelsen ble utført i forbindelse med at Aktiv skulle gi ut barneboka «Olivia flytter». Boka handler om nettopp det å måtte flytte som barn.

Vi vet at barn er sårbare for store, omveltende endringer, og at de ikke har samme forutsetninger som oss voksne når det kommer til håndteringen av disse endringene. Men vi vet også at de små er tilpasningsdyktige. Hvordan forholder da foreldre seg til det å skulle flytte med barn?

Undersøkelsen har gitt innsikt i hvordan respondentene selv opplevde å flytte som små, og også hvordan – og i hvor stor grad – de involverer egne barn i en flytteprosess.

Få prioriterer å forberede barna

Av respondentene som selv oppfattet flytting som vanskelig da de var barn, svarte 31,7 % at dette hovedsakelig var fordi de måtte forlate vennene sine. 29,4 % svarte at det vanskeligste med flyttingen var å tilpasse seg et nytt miljø.

Til tross for at et stort antall respondenter husker det å flytte som barn som vanskelig, prioriterer bare 4 % av dem å forberede egne barn på flyttingen. Det kan det være mange grunner til, sier psykolog Anne Friis:

 – Det er mye praktisk som skal ordnes i forbindelse med flytting, og i mange tilfeller har de voksne mer enn nok bare med dette. 

 – Så er det viktig å huske på at også vi voksne kan grue oss og bli redde. Mange foreldre vil derfor skjerme barna sine, ofte mer enn nødvendig.

1 av 10 oppgir dessuten at de rett og slett synes det er vanskelig å forberede barna sine på flytting.

Les også: Psykolog om barn og flytting – slik gjør du overgangen lettere

Åpenhet er viktig

Friis anbefaler foreldre på flyttefot å være åpne og ærlige med barna sine om hva som blir bra, og hva som kan bli utfordrende, med å flytte. Dette resonnerer også hos et stort antall foreldre: 58,4 % av respondentene oppga at de brukte åpenhet som strategi for å lette flytteprosessen for barna sine.

Psykologen anbefaler videre å la barna ta del i noe av det praktiske ved flyttingen, slik at de føler seg involvert og trygg i prosessen. Foreldrene som deltok i undersøkelsen har blant annet involvert barna sine på følgende måter:  

  • 23,6 % tok med barna sine for å besøke nærområdet de skulle flytte til
  • 19,5 % lot barna hjelpe til med flyttingen
  • 17,1 % tok barna med på visning

Flytting er ikke farlig

Selv om 15 % opplever flyttingen som vanskelig for barna sine, vil nedturen i de fleste situasjoner være forbigående. Særlig dersom du som forelder sørger for å opprettholde gamle rutiner, viser omsorg, og tilrettelegger for etablering av nye vennskap.

Hele 43,2 % av foreldrene som deltok i boligbytteundersøkelsen svarer at det kun tok noen få dager før barna hadde funnet seg venner på det nye stedet.

– Barn flytter hver eneste dag, og stort sett går det jo veldig bra, forsikrer Friis.

Aktiv gir ut barnebok om flytting

Aktiv ønsker å bidra til at også de små blir ivaretatt under et boligbytte. Derfor har vi gitt ut barneboken «Olivia flytter» om temaet.

– Idéen om å lage boka bunner i et håp om å hjelpe barna med å forstå, bidra i, og kanskje til og med like, flytteprosessen, forteller administrerende direktør i Aktiv, Karsten Onsrud. 

Les mer om: «Olivia flytter»