aktiv-eiendomsmegling
3 prosjekterte boliger i rekke over 2 plan med nydelig sjøutsikt til Tromøysund, Tromøy og områdene rundt.
3 prosjekterte boliger i rekke over 2 plan med nydelig sjøutsikt til Tromøysund, Tromøy og områdene rundt.

ARENDAL Dyvigodden

1 solgt - 2 ledig! Dyvig Brygge - Innholdsrike boliger helt i vannkanten! Veranda, carport og mulighet for egen bryggeplass!

 • kr 5 590 000 - 5 890 000
 • Priser fra og tilkr 5 590 000 - 5 890 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 5 590 000 - 5 890 000
 • Omkostninger fra og tilkr 38 500 - 38 500
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 5 628 500 - 5 988 500
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 104 m²
 • Areal bruksareal - fra og til113 - 116 m²
 • Tomt869 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 41 BNR. 419
 • Informasjon om meglerforetaketDe Presno & Partnere AS Vestre Gate 2 4836 Arendal
 • OppdragsansvarligLeif Christian de Presno
 • Oppdragsnummer1409245020
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte bolig. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 500,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 500,- Gebyr for pantattest kr. 202,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning Bolig A
Flotte fellesområder med badestrand og strandpromenade.

Dyvigodden, Agder

 • Om prosjektet
  3 prosjekterte boliger i rekke over 2 plan med nydelig sjøutsikt til Tromøysund, Tromøy og områdene rundt. Boligene ligger på endetomt helt i vannkanten. Dyvig Brygge består av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og planlagte leiligheter. Vi har nå gleden av å presentere nyeste byggetrinn i prosjektet. Prosjektet har mulighet for gunstig husbankfinansiering (pr. mars 2024 fra 3,97% fastrente / 4,189 % flytende rente).

  Priser fra og til
  kr 5590000 - 5890000

  Omkostninger fra og til
  kr 38500 - 38500

  Generell orientering
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Garasje/parkering
  Hver bolig får egen carport, tilrettelagt for elbil lader, i tillegg til èn fast biloppstillingsplass. Det er rikelig med gjesteparkering på fellesområdet.

  Boder
  To tilhørende utvendige boder. En ved inngangsparti og en på veranda mot nordvest.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Eiendommen er forventet ferdigstilt i 2024, eller etter avtale. Eiendommen skal dog være ferdigstilt senest 9 måneder etter at selgers forbehold er frafalt.           Dersom selger fullfører eiendommen i god tid før ovennevnte frist, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen for overtakelse. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel. Kopi av varsel om overtakelse skal selger sende megler.   Overtakelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtakelse skje ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.    Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om ev. forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper avdekker eller med rimelighet burde avdekket ved gjennomgangen. Ev. reklamasjoner og selgers standpunkt til disse skal protokolleres og overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.   Selger skal overlevere eiendommen i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.   Kjøper aksepterer at alle utbedringer, overtakelser og ettårsbefaringer avholdes innfor normal kontortid.   Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under befaringen.   Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

  Tomteareal
  869m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Felles tomt med ekslusiv bruksrett til tilhørende uteareal med bl.a. markterrasse for hver enkelt boenhet. Uteplass mot sjø er sydvendt og sorik samt en praktfull utsikt. Tomten vil bli opparbeidet med markterrasse mot sjø. I tillegg får boligene veranda fra boligens andre etasje, både mot syd og nordvest slik at man kan følge solens gang fra morgen til kveld. Terrasse oppføres med betongdekke. Verandaer får tett tremmegulv og balkongrekke i stål/glass. Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse. Ved innkjøring til carporter vil det komme en snuhammer. Fra snuhammeren kan man følge sti ned til promenade langs vannet, som strekker seg langs strandlinjen bort til badestranden og bryggeområdet. Badestrand og øvrig fellesareal som også inkluderer lekeplass er til benyttelse for områdets beboere. Det gjøres oppmerksom på at oppgitt tomteareal er å anse som cirkaareal (samlet areal), og at tomten både kan bli større og mindre enn oppgitt/beregnet. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten i fremtiden skulle bli mindre/større enn oppgitt.

 • Kjøkken
  Moderne og innholdsrikt kjøkken fra HTH iht tegning og beskrivelse. Integrerte hvitevarer og flere valgmuligheter på fronter, grep og benkeplater.

  Bad
  Badet er fliselagt med 60 x 60 flis på gulv og vegg samt mosaikkflis i dusjnisje. Badet har vegghengt toalett,100 cm innredning med skuffer, speil og lys. Dusjnisjen får glassvegg.

  Andre oppholdsrom
  Innvendige overflater har moderne, lyse overflater på slette, pussede og malte vegger. Innvendige tak er pusset og malt, med downlights på bad, samt i gang.

  Diverse
  Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Konstruksjon
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1. Boligene oppføres i gjennomgående god standard. Yttervegg i tre av fabrikkproduserte elementer med gran-kledning behandlet med grunning og mellomstrøk. Vinduer: NorDan (eller tilsvarende) toppsving, antrasittgrå karmer utvendig og innvendig. Undertak: 18 mm OSB-plater. Trekkes med folie eller asfaltprodukt. Se tegning og prisliste for aktuell bolig for eksakt areal. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

  Ventilasjon
  Balansert ventilasjonsanlegg m/EC-teknologi, høyeffektiv roterende varmeveksler og trykkvakt til kjøkkenventilator.

  Kabel-tv/bredbånd
  Det vil bli fremforhandlet avtale om leveranse av fiberlinjer inn i bygget. Detaljer rundt dette vil fremlegges når leverandør er valgt. I forbindelse med tilvalg vil det bli mulig å bestille flere TV uttak

  El-anlegg
  Led downlights med dimmer på bad og gang. Elektriske punkt for normalinstallasjon og installasjoner iht. NEK400. Det leveres varmekabler med termostat og gulvføler til: Bad, vaskerom/WC, og gang. 3 stk. seriekobla brannvarslere m/batteribackup. Dobbelt utvendig stikk på hver side av boligen. Anlegget er forberedt for elbillader ved trekkerør fremlagt til parkeringsplass i carport.

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse.

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig" Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Velforening
  Pliktig medlemsskap i områdets velforening. Kostnadene ved forvaltning av fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Et sameie vil bli etablert i forbindelse med ferdigstillelse. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie. Forretningsfører vil bli valgt ved etablering av Sameiet.

  Vedtekter/husordensregler
  Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet. Husordensregler er opp til sameiet å vurdere etter sameiet er etablert.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4203/41/419/1: 11.01.1858 - Dokumentnr: 900076 - Bestemmelse om beiterett Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:19 Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 17.07.1872 - Dokumentnr: 908637 - Rettigheter iflg. skjøte Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:20 Bestemmelse om beiterett Bestemmelse om båt/bryggeplass Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 15.08.1873 - Dokumentnr: 900099 - Best. om båt/bryggeplass Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:21 Bestemmelse om adkomstrett Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 09.11.1901 - Dokumentnr: 900084 - Utskifting Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 14.04.1908 - Dokumentnr: 900174 - Utskifting Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 14.04.1908 - Dokumentnr: 900175 - Utskifting Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 22.09.1908 - Dokumentnr: 900176 - Erklæring/avtale Dyvigtjernet Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 18.09.1974 - Dokumentnr: 6850 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver Aust-Agder Kraftverk Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 07.09.1978 - Dokumentnr: 6741 - Rettigheter iflg. skjøte Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:255 Bestemmelse om adkomstrett Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 16.10.1980 - Dokumentnr: 7946 - Skjønn Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 22.01.2014 - Dokumentnr: 60601 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Glitre Nett AS Org.nr: 982 974 011 Bestemmelse om adkomstrett Forbud mot å sette opp mur, fylle masse, plante trær/busker eller lagre ting nærmere enn 1.5 m fra kiosken Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om ryddebelte Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 22.01.2014 - Dokumentnr: 60654 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Glitre Nett AS Org.nr: 982 974 011 Rett til å legge jordkabel Bestemmelse om bebyggelse Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 02.12.2015 - Dokumentnr: 1127196 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:400 Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 02.12.2015 - Dokumentnr: 1127274 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:399 Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 26.02.2020 - Dokumentnr: 2156316 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Glitre Nett AS Org.nr: 982 974 011 Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Overført fra: Knr:4203 Gnr:41 Bnr:419 Gjelder denne registerenheten med flere 01.04.2022 - Dokumentnr: 360722 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 1 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 100/400

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg. Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet om korttidsleie.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Boligene blir oppført med radonsperre.

  Vann, vei og avløp
  Boligene vil være tilknyttet offentlig vei og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan: Dyvika, felt B1 og B2. Vedtatt 04.06.2009. Arealplanid: 2417r2b1. Området eiendommen ligger i er regulert til: Boligbebyggelse.   Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. 

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringsloven). Bustadoppføringsloven bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert. Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc. Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Betalingsbetingelser
  Kr. 100.000,- ved kontraktsunderskrift. Restoppgjør innen overtagelse finner sted. Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for eventuell forskuddsinnbetaling. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 30.000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52 - 54. Ved avbestilling må kjøper betale vederlag for utført arbeid og erstatning basert på individuell erstatningsutmåling.

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Meglerprovisjon: kr. 50.000,- pr. kontrakt. Tilretteleggingshonorar: kr. 18.750,- Oppgjørshonorar: kr. 4.375,- pr. stk. I tillegg skal oppdragsgiver betale påløpte utlegg og markedsføringskostnader.

Dokumenter

Leif Christian de Presno

Megler

Leif Christian de Presno

47 20 12 74

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev